Kynologia Policyjna ma już 100 lat! - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kynologia Policyjna ma już 100 lat!

Data publikacji 05.09.2019

W Sułkowicach trwa już trzeci dzień zmagań w ramach XIX Kynologicznych Mistrzostw Policji. Z okazji zawodów została zaprezentowana wystawa „100 lat Kynologii Policyjnej”. Ekspozycja stanowi zarys historyczny od okresu dwudziestolecia międzywojennego. Można zobaczyć przedwojenne zdjęcia, dokumenty oraz publikacje dotyczące tresury psów służbowych.

Od początku istnienia Policji Państwowej były wykorzystywane psy służbowe. Początkowo były to tylko psy obronne, pościgowo-śledcze, a później wyszkolone do wyszukiwania zapachów narkotyków, materiałów wybuchowych czy zapachu zwłok ludzkich. Psy zawsze służyły bezpieczeństwu publicznemu.

Pierwszy Zakład Tresury i Hodowli Psów Policyjnych powstał w marcu 1919 roku w Kielcach, przy dowództwie żandarmerii Wojska Polskiego. Działał tylko 3 miesiące. Temat psów służbowych przekazano do realizacji Komendzie Głównej Policji Państwowej, w jej strukturze w ramach Wydziału IV, tzw. rejestracyjno-karnego, najważniejszego z punktu działalności Policji, wyodrębniono referat hodowli i tresury psów .

Tresura psów realizowana była przez 4 lata w Warszawie przy ul. Powązkowskiej. W sierpniu 1922 roku została, rozkazem naczelnych władz policyjnych, przeniesiona do poznańskiej Cytadeli. Na terenie fortu Winiary uruchomiono profesjonalny ośrodek szkolenia psów na potrzeby Policji, Wojska i Straży Granicznej. Jego kierownikiem został kom. Alojzy Grimm. Szkoła na Cytadeli w Poznaniu funkcjonowała do 1936 roku. Od sierpnia 1936 do 1939 r. za tresurę psów Policji Państwowej odpowiadał referat psów służbowych Wydziału IV KG PP.

Warto przy tej okazji wspomnieć o osobie nadkomisarza Policji Państwowej Alojzego Grimma. Był wybitnym specjalistą hodowli i tresury psów na potrzeby Policji. Absolwent austriackiej akademii Wojskowej Wiener-Neustadt. Podczas I wojny światowej walczył  w armii austriackiej. Później służył w Żandarmerii Krajowej, skąd automatycznie przeszedł do Policji. W 1928 r. został kierownikiem Zakładu Tresury  Psów Policyjnych Komendy Głównej Policji Państwowej zs. w Poznaniu. Alojzy Grimm na początku lat 20 wydał m.in. książki „Jak układać psy policyjne”, „Jak używać psy policyjne”, „Pies towarzysz. Popularny podręcznik chowu i szkolenia”. Alojzy Grimm zginął w 1940 r., został pogrzebany w zbiorowej mogile w Miednoje.      

Pierwszym ośrodkiem szkolącym psy służbowe w powojennej Polsce była Szkoła Przewodników i Tresury Psów Milicyjnych, która została utworzona tuż po II wojnie światowej w 1945 r. kilka kilometrów od Poznania w dawnej majętności Junikowo, przez sierż. Zygmunta Rembielaka, który został Komendantem szkoły, i kpr. Jana Kuternogę. Pierwszy kurs rozpoczął się 1 września 1945 r. Do wiosny 1946 r., czyli do czasów likwidacji ośrodka, zorganizowano cztery kursy, na których wytresowano 279 psów. 20 maja 1946 r. w Centrum Wyszkolenia Milicji Obywatelskiej w Słupsku utworzono Szkołę Przewodników i Tresury Psów Służbowych MO, natomiast w 1949 r. szkołę połączono z Zakładem Tresury Psów Służbowych Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Sułkowicach. 1 kwietnia 1956 r. utworzono samodzielny Zakład Tresury Psów Służbowych MO w Sułkowicach. Od 1992 r. Zakład działa w strukturach Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

tekst: Podinsp. Mariusz Prokopczyk

foto.: asp. szt. Dariusz Ratajczak

  • Zaproszeni goście, podczas finału XIX Kynologicznych Mistrzostw Policji zwiedzają wystawę poświęconą 100 lecia kynologii policyjnej. Ekspozycja została zaprezentowana w Zakładzie Kynologii w Sułkowicach.
    Kynologia Policyjna ma już 100 lat!
  • Zaproszeni goście, podczas finału XIX Kynologicznych Mistrzostw Policji zwiedzają wystawę poświęconą 100 lecia kynologii policyjnej. Ekspozycja została zaprezentowana w Zakładzie Kynologii w Sułkowicach.
    Kynologia Policyjna ma już 100 lat!
  • Zaproszeni goście, podczas finału XIX Kynologicznych Mistrzostw Policji zwiedzają wystawę poświęconą 100 lecia kynologii policyjnej. Ekspozycja została zaprezentowana w Zakładzie Kynologii w Sułkowicach.
    Kynologia Policyjna ma już 100 lat!