CENTRALNY DOBÓR PSÓW DO SŁUŻBY W POLICJI - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

CENTRALNY DOBÓR PSÓW DO SŁUŻBY W POLICJI

Data publikacji 27.08.2019

Funkcjonariusze z Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach przeprowadzają kolejne kwalifikacje psów do służby w Policji. Tym razem testom poddawane są psy, które po pozytywnym przejściu prób zostaną przyjęte na tegoroczne kursy specjalistyczne dla przewodników psów patrolowo-tropiących do działania bez kagańca. W tym roku odbędą się jeszcze dwie edycje: pierwsza – 17 września (12 psów) oraz druga – 26 listopada (11 psów).

Komisja, która działa na podstawie Decyzji Nr 15 Komendanta Centrum Szkolenia Policji z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji do realizacji centralnego doboru psów do służby w Policji, spośród zgłoszonych do sprawdzenia czworonogów, wyłoni 23 psy na szkolenie w Zakładzie Kynologii Policyjnej. Rasami preferowanymi do tresury są owczarki niemieckie oraz owczarki belgijskie, w wieku od roku do dwóch lat. Istnieje możliwość kwalifikacji psów innych ras, po uwzględnieniu przez komisję predyspozycji psychicznych i fizycznych. Dopuszcza się odstępstwo od wymogu wieku psa, po konsultacji z przedstawicielem szkoły.

 

Właściciel oferowanego do sprzedaży psa zobowiązany jest do przedłożenia odpowiedniej dokumentacji, w tym:

  • aktualnego zaświadczenia o szczepieniu przeciwko wściekliźnie,
  • dokumentu potwierdzającego pochodzenie psa, określonego w przepisach ustawy o ochronie zwierząt,
  • wyników badania w kierunku dysplazji stawów biodrowych i łokciowych wraz z opisem lekarskim (tj. pies wolny od dysplazji stawów biodrowych i łokciowych),
  • pełnej dokumentacji, jeżeli pies w okresie od dnia kwalifikacji do dnia dostarczenia do szkoły poddawany był leczeniu lub badaniom dodatkowym.

Dodatkowo pies powinien być oznakowany czytelnym tatuażem lub posiadać microchip.

 

Przed zakupem pies musi spełnić wymogi zdrowotne oraz zaliczyć próby charakteru, na podstawie których określona zostaje jego przydatność do tresury i pracy w Policji. Z czynności kwalifikacyjnych sporządzona zostaje Karta kwalifikacyjna psa i Zaświadczenie o zakwalifikowaniu psa na dany kurs, a także Zobowiązanie, obligujące właściciela zakwalifikowanego psa do dostarczenia go w dniu rozpoczęcia szkolenia. Cena zakupu psa jest ustalana na podstawie zdobytych punktów podczas kwalifikacji.

Osoby zainteresowane sprzedażą psów dla Policji prosimy o wcześniejszy kontakt, celem ustalenia terminu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Centrum Szkolenia Policji, klikając tutaj lub pod numerami telefonów:

- (48) 661-42-88 wew. 123, 783, 784

- (48) 661-43-85 wew. 123, 783, 784

- (22) 605-57-84

- (22) 605-57-83

Istnieje również możliwość kierowania pytań na adres e-mail: zaklad_kynologii@op.pl

 

Tekst: asp. szt. Dariusz Ratajczak/ZKP

  • Centralny dobór psów do służby w Policji