Szkolimy żołnierzy - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolimy żołnierzy

Data publikacji 23.04.2019

W dniu 10 kwietnia 2019 r. starszy wykładowca Zakładu Służby Prewencyjnej CSP nadkom. Dorota Cyma-Końska, na zaproszenie Szefa Zarządu Prewencji Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, przeprowadziła szkolenie dla żołnierzy tej formacji. Zajęcia zrealizowane w formie wykładu poświęcone były tematyce zapobiegania przemocy w rodzinie.

  

     Pani nadkom. Dorota Cyma-Końska, wykorzystując obowiązujące przepisy prawne oraz stosowane reguły postępowania interwencyjnego w sytuacji podejrzenia zaistnienia przemocy w rodzinie, szeroko omówiła wymagane procedury i zasady realizacji czynności związanych z ujawnianiem i przeciwdziałaniem przedmiotowemu zjawisku. Szczególnie wiele uwagi poświęciła właściwemu wypełnianiu i postępowaniu z formularzami „Niebieskiej Karty”. Podczas szkolenia zwróciła uwagę na fakt, że zjawisko to nie omija rodzin zarówno wojskowych jak i policyjnych. Z tego względu doskonalenie wiedzy i umiejętności z zapobiegania przemocy w rodzinie wśród funkcjonariuszy tych formacji jest w pełni zasadne.

     Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem żołnierzy. W trakcie dyskusji, która nastąpiła po zakończeniu wykładu, uczestnicy szkolenia zadali prowadzącej wiele pytań. Zwrócili się także o rady w kwestii możliwych rozwiązań hipotetycznych sytuacji.

 

podinsp. L. Dyduch/ZSP