Flota Centrum Szkolenia Policji rośnie w siłę - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Flota Centrum Szkolenia Policji rośnie w siłę

Data publikacji 19.04.2019

W Centrum Szkolenia Policji sezon „wodniacki” trwa cały rok. Jesteśmy jedyną jednostką szkoleniową polskiej Policji, która prowadzi kursy specjalistyczne skierowane do policjantów wykonujących swoje zadania na wodach i terenach przywodnych.

     Z bogatej oferty szkoleniowej nasza jednostka prowadzi trzy rodzaje kursów specjalistycznych skierowanych do „policyjnych wodniaków”. Są to:

  • kurs specjalistyczny dla policjantów wykonujących zadania służbowe na wodach i terenach przywodnych;
  • kurs specjalistyczny dla policjantów prowadzących łodzie służbowe w trudnych warunkach atmosferycznych;
  • doskonalenie zawodowe z zakresu umiejętności ratownictwa wodnego dla policjantów wykonujących zadania na wodach i terenach przywodnych „realizowanego centralnie w formie innego przedsięwzięcia”.

     Starania Kierownictwa Centrum Szkolenia Policji, zaangażowanie Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia i Transportu jak również przychylność i reakcja na potrzeby szkoleniowe Komendy Głównej Policji doprowadziły do tego, że w dniu wczorajszym flotę jednostek pływających Centrum Szkolenia Policji zasiliła kolejna łódź motorowa. Tym razem jest to jednostka typu RIB patrolowa SPORTIS o długości 6,5 m i szerokości kadłuba 2,65 m. Łódź fabrycznie została wyposażona w silnik zaburtowy YAMAHA, F200GETX o mocy 147,1 Kw. Dodatkowo jednostka ta został wyposażona w sprzęt asekuracyjny, ratunkowy oraz nawigacyjny.

     Dzielność tej jednostki pływającej już w czerwcu w ramach zajęć praktycznych na kursie specjalistycznym dla policjantów wykonujących zadania służbowe na wodach i terenach przywodnych – DZW, sprawdzą prowadzący zajęcia policjanci Zespołu Policji Wodnej Zakładu Szkoleń Specjalnych Centrum Szkolenia Policji.

     W dniu wczorajszym w ramach prac komisji ds. oceny sprawności technicznej łodzi służbowych będących w dyspozycji Centrum Szkolenia Policji łódź SPORTIS została zwodowana w jej macierzystym porcie w Bazie Szkoleniowej Policji w Kalu.

     Łódź SPORTIS jest kolejnym sprzętem specjalistycznym, w który został w tym roku wyposażony Zakład Szkoleń Specjalnych. Od początku roku (jak pisaliśmy we wcześniejszych informacjach) Zakład ten wyposażono w: Tachimetr, ambulans medyczny, robota pirotechnicznego PIAP GRYF, 9 komputerów osobistych oraz obiekt do działań specjalnych.

 

mł. insp. Robert Rodziewicz/ZSS

zdj. K. Rodziewicz