Zaszczytne wyróżnienie - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zaszczytne wyróżnienie

Data publikacji 09.04.2019

W dniu 4 kwietnia br., w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbyło się wręczenie odznaczeń „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, przyznawanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wśród uhonorowanych odznaczeniami 5 funkcjonariuszy Policji był podinsp. Dariusz Baj, starszy wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

     Odznaczenia wręczał Sekretarz Stanu - Wiceminister  Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Jarosław Sellin. Po uroczystości wręczenia odznaczeń, wyróżnieni oraz zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzenia Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich, a także obejrzenia obrazu Rembrandta – „Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem”.

     Podinsp. Dariusz Baj pełni służbę w Policji od 1993 r. Jest absolwentem WSPol, Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, jak również studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Jest też uczestnikiem wielu szkoleń i konferencji poświęconych tematyce ochrony zabytków. Pomysłodawca wydania „Kwartalnika Policyjnego” (czasopismo wydawane przez CSP) poświęconego w całości tematyce ochrony zabytków, a także autor artykułu pod tytułem „Prawnokarna problematyka ochrony zabytków na gruncie prawa polskiego”, opublikowanego w numerze 1/18 tego czasopisma. Zaangażowany w propagowanie problematyki związanej z ochroną dzieł sztuki i zabytków – zorganizował szkolenia dla kadry dydaktycznej CSP, przeprowadzone przez Marcina Sabacińskiego z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, nadkom. Adama Grajewskiego z Komendy Głównej Policji, Katarzynę Zielińską z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Annę Lewandowską z Muzeum Narodowego w Warszawie. Z inicjatywy podinsp. Dariusz Baja słuchacze szkoleń zawodowych podstawowych mogli bezpłatnie, z przewodnikiem, obejrzeć zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie, a słuchacze kursu specjalistycznego dla techników kryminalistyki mieli możliwość zapoznania się z działalnością poszczególnych pracowni funkcjonujących w tej instytucji.

Opr. w ZSK