Dzielnicowi wracają do swoich rejonów - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowi wracają do swoich rejonów

Data publikacji 30.01.2019

W dniu 25 stycznia 2019 r. zakończyła się VII edycja kursu specjalistycznego dla dzielnicowych oznaczona symbolem Dz–7/18. Uczestniczyło w nim 40 policjantów, realizujących obowiązki służbowe zarówno na terenach miejskich, jak i pozamiejskich.

     Kurs rozpoczął się 18 grudnia 2018 r. i trwał 22 dni szkoleniowe. Zgodnie z założeniami organizacyjno-programowymi, jego celem było kompleksowe przygotowanie policjantów do wykonywania zadań służbowych na stanowisku dzielnicowego. Zakres tematyczny obejmował m.in. kwestie związane z organizacją, metodami i formami pełnienia służby przez dzielnicowego, wybrane zagadnienia prawne, kwestie związane z profilaktyką społeczną, problematykę interwencji policyjnych, a także elementy różnego typu postępowań.

     Podczas zajęć duży nacisk kładziono na doskonalenie umiejętności opracowania i wdrożenia planu działania priorytetowego dla rejonu służbowego. Wiele uwagi poświęcono również omówieniu zagadnień związanych ze wzmacnianiem współpracy ze społeczeństwem oraz wykonywaniem zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

     Cele kursu zostały w pełni osiągnięte, jako że wszyscy słuchacze uzyskali wymagane zaliczenia z poszczególnych bloków tematycznych oraz zdali egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym. Podczas uroczystości zakończenia, absolwentów kursu, w imieniu Komendanta Centrum Szkolenia Policji, pożegnał Zastępca Kierownika Zakładu Służby Prewencyjnej podinsp. Leszek Dyduch, który podkreślił potrzebę systematyzowania i ujednolicania zdobytej wiedzy, a także życzył wszystkim powodzenia w dalszej służbie.

 

st. asp. Wojciech Biedrzycki/ZSP
zdj.  asp. szt. Piotr Kaliński i st. asp. Wojciech Biedrzycki/ZSP