Kształcenie w służbach mundurowych. Wymiana doświadczeń - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kształcenie w służbach mundurowych. Wymiana doświadczeń

Data publikacji 10.01.2019

Przedstawiciele Centrum Szkolenia Policji uczestniczyli w seminarium Forum Edukacyjnego Służb Mundurowych, które odbyło się w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

     Od pięciu lat w ramach Forum Edukacyjnego Służb Mundurowych przedstawiciele jednostek szkoleniowych służb mundurowych wymieniają się poglądami na tematy związane z działalnością edukacyjną. Ostatnie spotkanie odbyło się w dniu 9 stycznia 2019 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, w ramach seminarium Tendencje i trendy w nowoczesnym kształceniu w służbach mundurowych. Centrum Szkolenia Policji było reprezentowane przez podinsp. Jarosława Piotrowskiego, który przedstawił zastosowanie nowoczesnych metod i technik dokumentowania miejsc zdarzeń na kursach z obszaru techniki kryminalistycznej oraz podinsp. Grzegorza Jankowskiego. W ramach seminarium zaprezentowano przede wszystkim kierunki, dążenia oraz poszukiwania w różnych obszarach kształcenia na uczelniach, w szkołach oraz ośrodkach przygotowujących funkcjonariuszy publicznych do służby.

podinsp. Grzegorz Jankowski/SDDiP