Rozstanie z mundurem - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rozstanie z mundurem

Data publikacji: Data publikacji 08.01.2019

Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Anna Rosół pożegnała nauczyciela Zakładu Służby Kryminalnej asp. szt. Krzysztofa Lasockiego, który podjął decyzję o przejściu na zaopatrzenie emerytalne.

     Asp. szt. Krzysztof Lasocki służył w Policji od 1994 r. Początkowe lata służby związane były z realizacją zadań w służbie kryminalnej w jednostkach szczebla powiatowego i wojewódzkiego. W trakcie pracy prowadził czynności w procesie wykrywczym przy wykorzystaniu metod i form pracy operacyjno - rozpoznawczej. Od 2014 r. w Centrum Szkolenia Policji wykonywał zadania związane z prowadzeniem zajęć dydaktycznych na kursach specjalistycznych i szkoleniach zawodowych podstawowych w zakresie realizowanym przez Zakład Służby Kryminalnej. Swoje doświadczenie zawodowe potrafił wykorzystać w trakcie zajęć ze słuchaczami, przygotowując dla nich materiały dydaktyczne i założenia do ćwiczeń. W trakcie służby dał się poznać jako sumienny i zaangażowany w wykonywanie obowiązków policjant, jak również współpracownik o wysokim poziomie kultury osobistej, uczynny i zawsze skory do pomocy.

     Świeżo upieczonemu emerytowi życzymy dużo zdrowia, radości życia i spełnienia najpiękniejszych marzeń.

mł. insp. Robert Maciejczyk/zastępca kierownika ZSK

zdj. Mariusz Mazewski/ZSS