PIERWSZE SPOTKANIE RADY NAUKOWEJ "KWARTALNIKA POLICYJNEGO" - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

PIERWSZE SPOTKANIE RADY NAUKOWEJ "KWARTALNIKA POLICYJNEGO"

Data publikacji 28.04.2008

Piątek, 25 kwietnia 2008 roku – ta data wejdzie na stałe do historii wydawanego przez Centrum Szkolenia Policji czasopisma. W sali konferencyjnej budynku sztabowego po raz pierwszy obradowali członkowie Rady Naukowej – organu doradczego, w którym zasiadają zarówno przedstawiciele świata nauki, jak i praktycy policyjni.

Dokładnie 24 lipca minie rok od ukazania się drukiem pierwszego numeru „Kwartalnika Policyjnego”. Spotkanie rady było więc doskonałym pretekstem do dokonania podsumowania dotychczasowej działalności i uroczystego wręczenia uczestnikom legitymacji prasowych oraz honorowych dyplomów uczestnictwa – w spotkaniu udział wzięli m.in. prof. dr hab. Lesław Pytka z IPSiR UW, Komendant Wojewódzki Policji z/s w Radomiu insp. Igor Parfieniuk, komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia SG w Koszalinie płk Jarosław Suszek i reprezentujący prof. Tadeusza Tomaszewskiego dr Cezariusz Sońta z Uniwersytetu Warszawskiego.

Jak to w swoim wystąpieniu zaznaczył komendant CSP i jednocześnie wydawca gazety insp. Jacenty Bąkiewicz, utworzenie kwartalnika nie było próbą konkurowania z już istniejącymi czasopismami, wydawanymi m.in. przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, lecz ich uzupełnieniem o rodzaj forum wymiany poglądów między środowiskiem naukowym i policyjnym. Myśl tę rozszerzyła w swoim wystąpieniu Przewodnicząca Rady Naukowej podinsp. Anna Rosół, przywołując słowa byłego szefa nowojorskiej policji Williama Brattona, który sformułował pojęcie „niebieskiego kokonu” – sytuacji, w której środowisko policyjne izoluje się od innych grup społecznych i zawodowych. Zebranie w Radzie Naukowej wybitnych przedstawicieli świata nauki, takich jak prof. Tadeusz Tomaszewski (Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW) czy prof. dr hab. Lesław Pytka (kierownik Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej IPSiR UW) pozwala nam właśnie na pełne „otwarcie się” na dorobek naukowy z różnych dziedzin. Z kolei udział w Radzie policyjnych praktyków, m.in. komendantów wszystkich Szkół Policji, pozwoli na właściwą selekcję materiałów pod kątem pracy policjanta w terenie.

Przedstawiciele Zespołu Redakcyjnego w składzie Iwona Klonowska – Senderska, Alicja Hytrek i Piotr Maciejczak przedstawili uczestnikom prezentację podsumowującą przeszło rok działalności czasopisma i przypomnieli dotychczas poruszane tematy.

Następnie głos zabrała red. Jolanta Plieth–Cholewińska – gość specjalny spotkania Rady Naukowej, była dziennikarka TVP, obecnie rzecznik prasowy Agencji Mienia Wojskowego i wykładowca UW z zakresu public relations. Jej wystąpienie na temat roli narządzi takich, jak czasopisma branżowe w kształtowaniu wizerunku instytucji wzbudziło ogromne zainteresowanie. Z przywołanych przez red. Cholewińską liczba wynika m.in. że w krajach zachodnich udział tego rodzaju mediów w rynku jest ogromny i sięga 60 - 70%, podczas gdy w Polsce, przy ogólnej liczbie ok. 4500 zarejestrowanych mediów, jedynie 150 z nich to media branżowe, ukierunkowane na konkretną grupę zawodową. Wynika z tego jasno, że decyzja komendanta Bąkiewicza o powołaniu do życia „Kwartalnika Policyjnego” była prawdziwym spojrzeniem w przyszłość – jest bowiem oczywiste, że polski rynek mediów ewoluuje w kierunku naszych zachodnich sąsiadów i periodyki w rodzaju czasopisma CSP mają przed sobą świetlaną przyszłość.

Po oficjalnych wystąpieniach przyszedł czas na dyskusję, w toku której członkowie Rady zgłaszali propozycje tematów, które powinny – ich zdaniem – zagościć na łamach „Kwartalnika Policyjnego” w ciągu najbliższego roku.

Ich pełny spis podajemy poniżej, zapraszając jednocześnie osoby, które specjalizują się w którymś z zaproponowanych tematów i chciałyby zagościć na naszych łamach, do kontaktu z redakcją.

tel. (022) 605-32-05 (sekretariat)
e-mail: kwartalnik@csp.edu.pl

TEMATY ZAPROPONOWANE DO PUBLIKACJI:

    * Prewencja i przeciwdziałanie aktom terroryzmu (również: ogólnie kwestia zagrożeń terrorystycznych)
    * Współpraca Policji i pozostałych służb mundurowych – przykłady, zakres działań, podziały kompetencji (w tym również w zakresie współdziałania na wypadek stanu wyjątkowego lub aktu terroryzmu, np. Policja – Wojsko Polskie)
    * Tematyka ochrony praw autorskich – zwalczanie tzw. piractwa fonograficznego i informatycznego
    * Przestępczość informatyczna w ujęciu praktycznym – wyjaśnienie pojęć, stosowane metody zwalczania, algorytmy postępowania w przypadku zgłoszenia przestępstwa popełnionego np. z wykorzystaniem Internetu (serwisy aukcyjne, kradzież danych)
    * Kryminalistyka – dawniej i dziś (w tym: prezentacja nowatorskich rozwiązań w tej dziedzinie)
    * Przestępczość zorganizowana – przedstawienie problematyki, pojęć i przykładów zakończonych już, trudnych spraw
    * Współpraca międzynarodowa Policji – obecny zakres, spodziewany rozwój i kierunki
    * Prezentacja konkretnych, precedensowych spraw sądowych – jako wskazówka do postępowania w podobnych przypadkach

Informacje redakcyjne:

    * Na łamach „Kwartalnika Policyjnego” publikujemy materiały specjalistyczne, z udokumentowanymi przykładami.
    * Objętość artykułu nie powinna przekroczyć 5 stron maszynopisu.
    * Z nadesłanych materiałów do publikacji przeznaczone zostaną najlepsze pod względem merytorycznym.

Piotr Maciejczak, ZKS
zdj. Mariusz Mazewski, ZTK