Pożegnaliśmy absolwentów - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pożegnaliśmy absolwentów

Data publikacji 28.12.2017

Słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego, oznaczonego symbolem SZP-3/17, przystąpili do egzaminu kończącego blisko 7-miesięczny okres kształcenia. Pozytywne oceny uzyskało, a tym samym ukończyło szkolenie, aż 156 młodych funkcjonariuszy, uzyskując tym samym kwalifikacje do kontynuacji służby w swoich jednostkach macierzystych. Z pewnością wielu z nich ponownie pojawi się w Centrum Szkolenia Policji, by doskonalić swój warsztat zawodowy na kursach specjalistycznych i innych przedsięwzięciach dydaktycznych.

     Szkolenie zawodowe podstawowe oznaczone symbolem SZP-3/17 realizowano w okresie od 6 czerwca do 22 grudnia 2017 r., tj. łącznie 142 dni szkoleniowe. Naukę rozpoczęło 177 słuchaczy, ale podczas szkolenia liczba ta zmniejszyła się do 155. Jednocześnie, do grupy dołączyło 5 policjantów, którzy z przyczyn obiektywnych nie mogli dokończyć wcześniejszych edycji szkolenia.

     W uroczystości zakończenia szkolenia uczestniczyli: Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Anna Rosół, kierownicy komórek dydaktyczno - wychowawczych i nauczyciele policyjni. W tej doniosłej chwili słuchaczom towarzyszyli także członkowie ich rodzin oraz inni zaproszeni goście. W swoim wystąpieniu skierowanym do absolwentów, Komendant Centrum Szkolenia Policji wyraziła przekonanie, że wiedza oraz umiejętności zdobyte w trakcie szkolenia pozwolą im w profesjonalny sposób wykonywać przyszłe zadania oraz obowiązki służbowe, a także z zaangażowaniem służyć społeczeństwu z zachowaniem zasad etyki zawodowej. Następnie pogratulowała policjantom wyników uzyskanych podczas egzaminu, wręczyła świadectwa, a funkcjonariuszom wyróżniającym się w służbie listy gratulacyjne.

     Wszystkim byłym słuchaczom SZP-3/17 życzymy pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów w służbie i zapraszamy do CSP na kursy specjalistyczne i inne formy doskonalenia zawodowego.

podinsp. Leszek Dyduch/ZSP

zdj. asp. Marcin Grzeszyk/WODiD