Paragraf dla słuchaczy - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Paragraf dla słuchaczy

Data publikacji 18.12.2017

5 grudnia, słuchacze szkoleń zawodowych podstawowych i kursów specjalistycznych uczestniczyli w zajęciach na temat wybranych aspektów komunikacji niewerbalnej w służbie. Wykład i dyskusja zostały przeprowadzone przy udziale Pani Joanny Grzempy – psychologa z Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji. Były to kolejne zajęcia w tym roku, zorganizowane w ramach Koła Zainteresowań Prawem "Paragraf".

     Słuchacze wzięli udział w scenkach rodzajowych, co pozwoliło im doskonalić umiejętność oceny spójności komunikatów werbalnych z pozawerbalnymi. Wiedza nabyta w czasie zajęć warsztatowych z pewnością znajdzie zastosowanie w realizacji przyszłych zadań służbowych.

     Warto przypomnieć, że Koło Zainteresowań Prawem Paragraf funkcjonuje w Zakładzie Służby Kryminalnej Centrum Szkolenia Policji. W 2017 roku nauczyciele policyjni ZSK zorganizowali dla słuchaczy 10 spotkań, których celem było przede wszystkim omówienie przyczyn i statystyk dotyczących czynów zabronionych, podniesienie świadomości o istniejących zagrożeniach oraz uzupełnienie wiedzy na temat skutecznych możliwości przeciwdziałania czynom zabronionym, a także podniesienie jakości i efektywności zwalczania czynów zabronionych. Zajęcia, prowadzone w formie wykładów, dyskusji i warsztatów, dotyczyły następujących tematów: Grooming, stalking, phishing, scam..., czyli co o cyberprzestępczości każdy wiedzieć powinien!, Aspekty prawne przestępczości gospodarczej, Zwalczanie przestępczości gospodarczej w Polsce, Zasady rozwiązywania kazusów z prawa karnego materialnego – teoria i praktyka, Zbieg przestępstw, zbieg wykroczeń, zbieg przestępstwa z wykroczeniem oraz zbieg przepisów ustawy, Aspekty prawne przestępstwa handlu ludźmi i przestępstw z nim powiązanych, Praktyczne aspekty zwalczania przestępstwa handlu ludźmi i przestępstw z nim powiązanych, Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości, Zrozumieć człowieka po jego gestach, czyli o wybranych aspektach komunikacji niewerbalnej oraz Wybrane aspekty komunikacji niewerbalnej w służbie funkcjonariuszy Policji. Przedsięwzięcia koordynowała Kierownik Zakładu Służby Kryminalnej CSP – mł. insp. Beata Martyniak-Mróz.

     W prowadzenie dodatkowych zajęć dla słuchaczy zaangażowani byli również funkcjonariusze i pracownicy Komendy Głównej Policji, za co im serdecznie dziękujemy i oczywiście liczymy na kontynuację współpracy. Jesteśmy przekonani, że profesjonalizm i doświadczenie zawodowe prelegentów umożliwiło słuchaczom zdobycie wielu umiejętności zawodowych i znacząco wpłynęło na podniesienie efektywności szkolenia. Należy też wyrazić słowa uznania dla słuchaczy, którzy w czasie wolnym od zajęć programowych korzystali z możliwości poszerzania swojej wiedzy.  Ich ogromne zainteresowanie i liczne pytania kierowane do prowadzących stanowią inspirację do przygotowania kolejnych przedsięwzięć edukacyjnych. Zapewniamy, że kolejne spotkania z Paragrafem  ruszą już na początku przyszłego roku.

podinsp. Ewa Jakimiuk/ZSK

zdj. ze zbiorów ZSK

plakaty informacyjne ze zbiorów WWiP