Przeszkoliliśmy kolejnych spottersów - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przeszkoliliśmy kolejnych spottersów

Data publikacji 13.12.2017

W Centrum Szkolenia Policji zakończył się kurs specjalistyczny dla 20 policjantów - spottersów z komend wojewódzkich i powiatowych Policji. Oprócz kadry dydaktycznej CSP zajęcia na kursie realizowali przedstawiciele „Zespołu Spotters Team Polska” z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Ekstraklasy S.A.

     Głównym celem kursu było przygotowanie policjantów do kontaktów z kibicami, w tym wykształcenie umiejętności integrowania środowiska kibiców, identyfikowania, zapobiegania i eliminowania zagrożeń ze strony pseudokibiców we współpracy z władzami klubów piłkarskich, przedstawicielami lokalnych samorządów, organizacji sportowych i przewoźników. Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa masowych imprez sportowych oraz stworzenie alternatywy pokojowej przebudowy świadomości pseudokibiców i dążenie do wychowania nowych pokoleń kulturalnych kibiców.

     Zajęcia dydaktyczne na kursie były ukierunkowane na przekaz wiedzy i kształcenie umiejętności z zakresu: pozyskiwania, gromadzenia, przekazywania i wykorzystania informacji o zagrożeniach, korzystania z policyjnych systemów informacyjnych, stosowania przepisów prawnych, przeciwdziałania agresji, działania w sytuacjach stresujących, współpracy z przedstawicielami innych instytucji i pozostałymi policjantami na rzecz bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, a także przygotowania i realizacji prelekcji, programów prewencji kryminalnej oraz innych działań z zakresu profilaktyki społecznej podejmowanych w środowisku kibiców.

     W dniach 28 i 29 listopada br., uczestnicy kursu, w ramach wyjazdów studyjnych, doskonalili swoją wiedzę i umiejętności zawodowe na terenie stadionów spełniających wymogi UEFA tj. stadionu Legii Warszawa i Stadionu Narodowego oraz na Stołecznym Stanowisku Kierowania KSP. Obserwowali funkcjonowanie obiektu w czasie przygotowania, przeprowadzania i zakończenia pucharowego meczu piłki nożnej oraz pracę służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo tego rodzaju imprezy. Uczestniczyli również w zajęciach prowadzonych przez kierownika do spraw bezpieczeństwa imprez sportowych, a także przez dowódcę zabezpieczenia meczu futbolowego i szefa sztabu dowódcy takiego zabezpieczenia.

     Wszyscy słuchacze na egzaminie końcowym uzyskali pozytywne oceny i otrzymali świadectwa potwierdzające ukończenie kursu. Absolwentów, w imieniu Komendanta Centrum Szkolenia Policji, pożegnał Zastępca Kierownika Zakładu Służby Prewencyjnej podinsp. Leszek Dyduch, życząc im kolejnych sukcesów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

tekst i zdjęcia: podinsp. Leszek Dyduch/Zakład Służby Prewencyjnej