Zajęcia na drodze - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zajęcia na drodze

Data publikacji 07.12.2017

Kadra Zakładu Ruchu Drogowego Centrum Szkolenia Policji, w ramach programu nauczania skierowanego do policjantów „drogówki”, prowadzi zajęcia praktyczne na drogach publicznych z zakresu kontroli stanu technicznego pojazdów. Ostatnio sposobność praktycznego wykorzystania wiedzy mieli słuchacze kursu specjalistycznego oznaczonego symbolem RDs - 14/17. Tego rodzaju ćwiczenia odbywają się we współpracy z komendami powiatowymi Policji.

     28 listopada br., prowadziliśmy zajęcia dotyczące kontroli stanu technicznego samochodów osobowych współpracując z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Legionowie. W efekcie podjętych czynności skontrolowano 29 pojazdów, zatrzymano 9 dowodów rejestracyjnych, nałożono 4 mandaty karne na kierujących i pouczono 10 kierujących.  Kontrolując pojazdy policjanci ujawniali niesprawności, które stanowiły zagrożenie porządku oraz bezpieczeństwa nie tylko dla kierujących pojazdami, ale także dla innych uczestników ruchu drogowego. Należały do nich: nieszczelny hydrauliczny układ hamulcowy, wystające ostre elementy nadwozia, niesprawności oświetlenia, brak obowiązkowego wyposażenia, czy usterki opon. Z powodu ogromnego zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowym w kilku przypadkach wydano zakaz dalszej jazdy.

     Kolejne zajęcia (29 listopada br.) realizowaliśmy wspólnie z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku. Kontrola 7 pojazdów ciężarowych, zakończyła się pouczeniem, za wykroczenia, 3 kierujących oraz zatrzymaniem 3 dowodów rejestracyjnych – stan techniczny pojazdów zagrażał bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Ujawniono ciągnik siodłowy z przyczepą przystosowaną do przewozu drewna, która nie posiadała sztywnego połączenia z pojazdem ciągnącym i nie była przystosowana do używania jej na drogach publicznych. Kolejne pojazdy ciężarowe miały nieszczelne pneumatyczne układy hamulcowe, niesprawne oświetlenie, wycieki płynów eksploatacyjnych, niesprawności układu kierowniczego. We wszystkich przypadkach wydano zakazy dalszej jazdy.

     W ostatnim dniu zajęć praktycznych (30 listopada br.) ponownie kontrolowaliśmy stan techniczny samochodów ciężarowych razem z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Legionowie. Skontrolowano 14 pojazdów. W  5 przypadkach zatrzymano  dowód rejestracyjny, nałożono 5 mandatów karnych i pouczono 1 kierującego. Przyczyną zatrzymania dowodów rejestracyjnych były niesprawności układu hamulcowego, kierowniczego, nieprawidłowy stan opon, wycieki płynów eksploatacyjnych. W powyższych przypadkach wydano zakaz dalszej jazdy.

     Przypominamy, aby kierujący pojazdami zwracali uwagę na stan techniczny pojazdów, za który odpowiadają podczas prowadzenia pojazdu. Pamiętajmy, że dbałość o stan techniczny samochodu przekłada się na bezawaryjną jazdę, a w szczególności na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

asp. Adam Sobecki/ZRD

zdj.: asp. Łukasz Gębski/ZRD