Kursy "VR" - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kursy "VR"

Data publikacji 04.12.2017

W bogatej ofercie kursów i szkoleń Centrum Szkolenia Policji znajduje się kurs specjalistyczny w zakresie wideorejestratorów wykroczeń. Funkcjonariusze Zakładu Ruchu Drogowego CSP prowadzą zajęcia z tych zagadnień także poza jednostką szkoleniową, w komendach wojewódzkich Policji.

     Kurs, oznaczony symbolem „VR” przeznaczony jest dla policjantów pełniących służbę w komórkach organizacyjnych Policji właściwych do spraw ruchu drogowego. W trakcie dwudniowego szkolenia słuchacze zapoznają się z podstawami prawnymi, zasadami działania, dokumentacją, taktyką pracy oraz obsługą wideo rejestratorów, będących na wyposażeniu Policji. Od początku 2017 roku kadra dydaktyczna Centrum Szkolenia Policji na  20 edycjach kursu przeszkoliła 253 osoby. Do końca grudnia zostanie przeszkolonych kolejnych 90 funkcjonariuszy drogówki.

     Policjanci Zakładu Ruchu Drogowego CSP realizują tego rodzaju kursy również poza jednostką szkoleniową, w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego. W bieżącym roku zostały przeprowadzone w komendach wojewódzkich Policji w Białymstoku, Krakowie oraz Kielcach.

 

asp. Aneta Śliz i st.sierż. Marcin Gąsior/ZRD

zdj. asp. Aneta Śliz/ZRD