WNTN-3/17 - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

WNTN-3/17

Data publikacji 22.08.2017

Zakończyła się kolejna edycja przygotowanego przez Zakład Służby Kryminalnej, realizowanego w formie warsztatów, doskonalenia zawodowego centralnego dla policjantów ogniw patrolowo-interwencyjnych korzystających z mobilnych terminali noszonych do wykonywania sprawdzeń w systemach informatycznych.

     Celem warsztatów jest rozszerzenie oraz pogłębienie wiedzy i umiejętności policjantów ogniw patrolowo - interwencyjnych wymaganych do wykonywania sprawdzeń w systemach informatycznych przy użyciu mobilnych terminali noszonych.

Trwające dwa dni szkoleniowe zajęcia, poświęcone były przygotowaniu policjantów do wykonywania zadań służbowych, polegających na:

  • uruchomieniu urządzenia oraz aplikacji, dokonaniu sprawdzenia i zakończenia pracy aplikacji,
  • wykonaniu sprawdzania osoby, pojazdu, dokumentu, rzeczy za pomocą SPP oraz terminala mobilnego,
  • zinterpretowaniu odpowiedzi uzyskanych z różnych systemów za pomocą SPP,
  • korzystaniu z policyjnych i pozapolicyjnych systemów informatycznych podczas  wykonywania czynności służbowych,
  • posługiwaniu się mobilnym terminalem noszonym celem dokonania sprawdzania osoby, pojazdu, dokumentu, rzeczy.

     Opiekun pedagogiczny grupy szkoleniowej sierż. szt. Paweł Turowski, żegnając absolwentów warsztatów podkreślił ich należyte przygotowanie do korzystania z mobilnych terminali noszonych do wykorzystywania sprawdzeń w systemach informatycznych. Po wręczeniu świadectw ukończenia doskonalenia, życzył wszystkim sukcesów w służbie i życiu osobistym.

mł. insp. Beata Martyniak-Mróz/kierownik Zakładu Służby Kryminalnej