Poprowadzą zajęcia w jednostkach - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Poprowadzą zajęcia w jednostkach

Data publikacji 06.06.2017

2 czerwca w Centrum Szkolenia Policji zakończył się kurs specjalistyczny w zakresie taktyki i technik interwencji. Uczestniczyło w nim 16 policjantów z komend powiatowych, oddziałów prewencji oraz SPAP.

     Oceny uzyskane przez słuchaczy w trakcie kursu świadczą o ich wysokim poziomie wiedzy i umiejętności, a dodatkowym potwierdzeniem tego faktu był bardzo dobrze zdany egzamin końcowy. Dlatego z pełnym przekonaniem możemy stwierdzić, że uczestnicy szkolenia oznaczonego symbolem „TITS 1/17” zostali właściwie przygotowani przez kadrę dydaktyczną CSP do samodzielnego prowadzenia zajęć w jednostkach organizacyjnych Policji, a także egzaminowania policjantów w zakresie sprawności fizycznej, taktyki i technik interwencji oraz umiejętności posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego.

Zakład Interwencji Policyjnych