Grupy oględzinowe - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Grupy oględzinowe

Data publikacji 13.02.2017

W dniach 06 - 10.02.br. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, po kilkuletniej przerwie, odbył się kurs specjalistyczny dla kierowników grup oględzinowych („KZO – 1/17”). W zajęciach uczestniczyli technicy kryminalistyki i dochodzeniowcy z Komend Wojewódzkich Policji w: Olsztynie, Krakowie, Bydgoszczy oraz Rzeszowie.

     Słuchacze samodzielnie przeprowadzili oględziny miejsca rozboju oraz oględziny o skomplikowanym stanie faktycznym, z zastosowaniem „Procedur postępowania Policji podczas organizowania oraz przeprowadzania oględzin miejsca przestępstwa” – tzw. oględziny złożone. Następnie, po ukończonych oględzinach sporządzili dokumentację, która została szczegółowo sprawdzona i omówiona. Realizacja zajęć na kursie odbyła się przy współudziale koordynatora ds. techniki kryminalistycznej  z LK KWP  w Katowicach – asp. szt. Ireneusza Stasiszyna oraz specjalisty z zakresu mechanizmu powstawania plam krwawych z CLKP – dra inż. Kamila Januszkiewicza. Obaj współprowadzący, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem dodatkowo podnieśli rangę i poziom szkolenia. Kursy z zakresu techniki kryminalistycznej, od wielu lat są realizowane w Centrum Szkolenia Policji i niezmiennie cieszą się ogromnym uznaniem funkcjonariuszy.

     Opiekunem kursu był podinsp. Marek Bogusz – starszy wykładowca Zespołu Techniki Kryminalistycznej.

kom. Iwona Bogusz/Zakład Szkoleń Specjalnych

zdj. słuchacze kursu „KZO-1/17”