Akcja krew - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Akcja krew

Data publikacji 10.02.2017

W Centrum Szkolenia Policji systematycznie od wielu lat prowadzone są akcje krwiodawstwa, w które angażują się kadra i słuchacze szkoły. W tym roku planujemy również zorganizowanie wielu tego rodzaju przedsięwzięć. Pierwsze już się odbyło – 10 lutego, zebraliśmy 16,65 litrów krwi.

     Organizowane na terenie jednostki zbiórki krwi, przeprowadzane są przez Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ. Pod koniec ubiegłego roku rozpoczęliśmy współpracę w tym zakresie z kolejnym podmiotem – 17 listopada 2016 r. CSP i Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Legion” zawarły porozumienie o współpracy. Jej celem jest m.in. wzajemna pomoc w zakresie upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa. Ponadto, przy CSP został utworzony oddział Klubu Legion.

     Warto przypomnieć, że tylko w 2016 r., w CSP zebrano 72 litry krwi. Wszystkie akcje poprzedza stosowna kampania informacyjna – plakaty na terenie jednostki, a także zapowiedź na stronie  internetowej Klubu HDK PCK „Legion”, a o ich wynikach piszemy na stronie internetowej CSP.

hg

zdj. asp. Marcin Grzeszyk/SDDiP