Policjanci ruszyli do szkół - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci ruszyli do szkół

Data publikacji 14.10.2016

Jedną z form wspierania działalności profilaktycznej w szkołach są zajęcia realizowane przez słuchaczy kursu specjalistycznego dla policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich (DSN). Taka możliwość istnieje dzięki odpowiednim zapisom w treściach programowych przedmiotowego kursu i oczywiście dzięki uprzejmości dyrekcji placówek wychowawczo-oświatowych.

     Kolejne tego typu spotkania przeprowadzili słuchacze kursu, którego edycja jest oznaczona symbolem DSN-1/16. Odbyły się one w Zespole Szkół nr 1 w Legionowie, w dniach 10-11 października i dotyczyły przede wszystkim kwestii związanych z odpowiedzialnością prawną nieletnich w przypadku złamania prawa i niestosowania się do obowiązujących norm społecznych. Uczniowie dowiedzieli się także na czym polega zjawisko agresji, jakie są jej formy, a także jak unikać niewłaściwych zachowań w relacjach międzyludzkich. Zajęcia zostały przeprowadzone wśród młodzieży gimnazjalnej oraz uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej. Były zrealizowane w sposób bardzo profesjonalny i wzbudziły duże zainteresowanie uczestników. Forma prowadzonych zajęć sprzyjała aktywności uczniów – dzieci chętnie brały udział w proponowanych ćwiczeniach i wypracowywały konstruktywne wnioski.

Tekst i zdjęcia: kom. Marceli Śmiałek/ZSP