Bezpieczna realizacja konwojów i doprowadzeń osób - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczna realizacja konwojów i doprowadzeń osób

Data publikacji 07.10.2016

W Centrum Szkolenia Policji zakończył się kurs specjalistyczny dla policjantów wykonujących czynności związane z konwojowaniem i doprowadzaniem osób. Uczestniczyło w nim 20 funkcjonariuszy z wojewódzkich i powiatowych komend Policji.

     Przez 12 dni policjanci doskonalili swój warsztat zawodowy w zakresie taktyki realizacji konwojów i doprowadzeń osób. W czasie zajęć przypomniano o konieczności  przestrzegania praw osób konwojowanych lub doprowadzanych, omawiane były również zagadnienia z psychologii. Słuchacze przypomnieli sobie także zasady udzielania pierwszej pomocy oraz sposoby zapobiegania zagrożeniom i ich eliminacji w przypadku wydarzeń nadzwyczajnych. Proces nauczania  realizowany był metodami ćwiczeń i symulacji, co znacznie wpłynęło na jego efektywność.

     Słuchacze na bieżąco byli oceniani za zaangażowanie i udział w ćwiczeniach. W ostatnim dniu zajęć zdali egzamin końcowy, uzyskując zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu.

podinp. Leszek Dyduch/ZSP

zdj. ze zbiorów ZSP