Czułe nosy - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Czułe nosy

Data publikacji 21.06.2016

Zakończyła się pierwsza edycja pięciodniowych warsztatów doskonalących sprawność użytkową psów do badań osmologicznych, oznaczona symbolem WSPBO - 1/16. Przewodnicy z Komend Wojewódzkich Policji: w Radomiu, Poznaniu i Krakowie wraz ze swoimi czworonogami doskonalili umiejętności w symulatorni Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach.

     Warsztaty są znakomitą formą doskonalenia wcześniej nabytych umiejętności. Podczas zajęć, realizowanych przez instruktora ZKP asp. Rafała Krajewskiego, psy wykonywały ćwiczenia głównie z zakresu rozpoznawania i oznaczania właściwych próbek zapachowych. W programie nauczania przewidziano także ćwiczenia z posłuszeństwa ogólnego i pokonywania przeszkód terenowych. Uczestnicy zajęć mieli również sposobność wymiany doświadczeń oraz omówienia problemów dotyczących osmologii. Możliwość zdobycia fachowej wiedzy i kształtowania umiejętności spowodowały, że przewodnicy wykazali duże zainteresowanie udziałem w kolejnych edycjach warsztatów.

tekst i zdjęcia: asp. Adam Przybylik/ ZKP