Uroczysty początek służby w Policji - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczysty początek służby w Policji

Data publikacji 17.06.2016

W Centrum Szkolenia Policji rozpoczęła się kolejna edycja szkolenia zawodowego podstawowego. W ciągu sześciu najbliższych miesięcy ponad 200 młodych funkcjonariuszy z Komendy Stołecznej Policji oraz komend wojewódzkich Policji w Kielcach, Krakowie i Szczecinie będzie przygotowywać się do służby policyjnej, zdobywając wiedzę i kształtując umiejętności niezbędne do efektywnej realizacji czekających ich zadań.

     Uroczystej inauguracji szkolenia zawodowego podstawowego, oznaczonego symbolem SZP-4/16, dokonał Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych mł. insp. Marcin Szyndler, który gorąco powitał wszystkich uczestników spotkania, a w szczególności słuchaczy. W ceremonii uczestniczyli również: kadra kierownicza, dowódcza oraz nauczyciele policyjni Centrum Szkolenia Policji.

     W swoim wystąpieniu do słuchaczy Zastępca Komendanta zwrócił uwagę, że z chwilą wstąpienia w szeregi Policji przestali być anonimowymi osobami, a ich postawy i działania będą od dziś oceniane przez pryzmat całej formacji. Podkreślił, że mundur to ważny symbol, który powinni nosić z godnością i należytym szacunkiem. Mł. insp. Marcin Szyndler przypomniał też nowo przyjętym funkcjonariuszom, że służba w Policji nieodłącznie wiąże się z dyspozycyjnością, stałą gotowością do działań oraz zaangażowaniem w zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Na zakończenie życzył słuchaczom, by czas spędzony w Centrum Szkolenia Policji był dla nich owocny, a rezultatem szkolenia był pomyślnie zdany egzamin końcowy.

     Podczas uroczystości Pełnomocnik Komendanta ds. Ochrony Praw Człowieka kom. Anna Rybicka odczytała list Komendanta Głównego Policji, skierowany do słuchaczy z okazji rozpoczęcia nauki w szkole policyjnej.

     Wszystkim słuchaczom, na początku ich policyjnej drogi, życzymy wielu sukcesów w nauce oraz wytrwałości i konsekwencji w dążeniu do zamierzonego celu.

 

AK

zdj. Mariusz Mazewski/ZSS