Tresura indywidualna psa - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Tresura indywidualna psa

Data publikacji 29.04.2016

Od 13-ego kwietnia 2016 r. w Zakładzie Kynologii Policyjnej trwa tresura indywidualna psa patrolowo-tropiącego do działań bez kagańca dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Tresurą psa o imieniu „KASTOR” zajął się instruktor ZKP mł. asp. Daniel Tatera.

     Zgodnie z Zarządzeniem nr 296 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2008 roku, w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia oraz norm wyżywienia, indywidualną tresurę psa może realizować przewodnik, który ukończył kurs dla przewodników psów w kategorii tresowanego psa lub instruktor tresury psów służbowych Policji. Należy stwierdzić, że przydzielenie instruktorowi psa do tresury indywidualnej stanowi dla niego niemałe wyzwanie. Nie można zapomnieć, że głównym zajęciem instruktora jest prowadzenie zajęć z grupą szkoleniową, w skład której wchodzi zazwyczaj 6 policjantów z psami, toteż zadanie związane z tresurą indywidualną, ze względów praktycznych, nie może być realizowane w tym samym czasie. Ponadto niezwykle ważne jest zapewnienie przez instruktora bezpieczeństwa uczestnikom szkolenia, a fakt sprawowania w tym czasie opieki nad przydzielonym psem znacząco ograniczałby ten obowiązek. Z tych względów, tresura zazwyczaj odbywa się w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, a niekiedy nawet w czasie wolnym od służby. Nie można zapomnieć także o konieczności zapewnienia przez instruktora opieki nad psem, co wiąże się głównie z jego pielęgnacją, karmieniem, dbaniem o czystość kojca i sprzętu tresurowego. Taka forma wyszkolenia psa trwa około pięciu miesięcy. Po tym czasie pies przekazywany jest doświadczonemu przewodnikowi, który ukończył kurs dla przewodników w kategorii tresowanego psa. Następnie, po okresie adaptacyjnym, przewodnik przystępuje z psem do egzaminu atestacyjnego.

     Aktualnie w Sułkowicach odbywa się również tresura indywidualna psa do wyszukiwania zapachu materiałów wybuchowych, prowadzona przez podkom. Rafała Ośkę (dla KWP w Radomiu) oraz psa do wyszukiwania zapachu narkotyków, prowadzona przez asp. Krzysztofa Jasiewicza (dla KWP w Krakowie). Zakończenie obu tresur planowane jest na czerwiec br.

     Począwszy od początku 2014 roku, w ramach tresury indywidualnej prowadzonej przez instruktorów ZKP, zostało wyszkolonych i przekazanych do KWP, 7 psów służbowych:

  • KWP w Krakowie (pies do wyszukiwania zapachów narkotyków wyszkolony przez mł.asp. Adama Jankowskiego),
  • KWP w Rzeszowie (pies do wyszukiwania zapachu materiałów wybuchowych wyszkolony przez mł.asp. Aleksandrę Krześniak),
  • KWP w Gdańsku (pies patrolowo-tropiący wyszkolony przez mł.asp. Daniela Taterę),
  • KWP w Poznaniu (pies do wyszukiwania zapachu narkotyków wyszkolony przez asp.szt. Jakuba Rebsa),
  • KWP w Radomiu (pies do wyszukiwania zapachu narkotyków wyszkolony przez st.asp. Przemysława Hornowskiego),
  • KWP w Kielcach (pies do wyszukiwania zapachu materiałów wybuchowych wyszkolony przez asp. Rafała Krajewskiego),
  • KWP w Gorzowie Wielkopolskim (pies do wyszukiwania zapachu materiałów wybuchowych wyszkolony przez asp.szt. Edwarda Wiśniewskiego).

tekst i zdjęcia: asp. Dariusz Ratajczak/ZKP