Wdrażanie standardów kontroli-szkolenie - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wdrażanie standardów kontroli-szkolenie

Data publikacji 22.04.2016

W Centrum Szkolenia Policji odbyła się odprawa szkoleniowa przedstawicieli komórek do spraw kontroli funkcjonujących w szkołach Policji, Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz Centralnym Biurze Śledczym Policji. Jej celem było dokonanie uzgodnień w zakresie wdrażania zaleceń wynikających ze standardów kontroli w administracji rządowej.

     Spotkanie prowadzili: Naczelnik Wydziału Analiz Biura Kontroli KGP podinsp. Artur Kowalczyk oraz radca Wydziału Analiz Biura Kontroli KGP podinsp. Grzegorz Porębski.

     Standardy kontroli w administracji rządowej nakładają na kierownika komórki do spraw kontroli obowiązek opracowania i realizacji programu zapewnienia jakości kontroli, mającego na celu umożliwianie oceny zgodności działalności tej komórki z ustawą o kontroli i wydanymi na jej podstawie standardami.

     W trakcie spotkania wypracowano założenia koncepcyjne, dotyczące zasad konstruowania programu zapewnienia jakości kontroli, jego formy, kształtu i odrębności wynikającej ze specyfiki umocowania komórki do spraw kontroli w strukturze organizacyjnej jednostki Policji. Doprecyzowano również najistotniejsze elementy, które należy uwzględnić w procesie jego opracowywania, a także usystematyzowano wiodące procesy kontrolne, wymagające precyzyjnego zdefiniowania.

podinsp. Dariusz Bober/SOINiK, AK/WP

zdj. Mariusz Mazewski/ZSS