Porozmawiajmy - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Porozmawiajmy

Data publikacji 09.11.2015

W pierwszy czwartek listopada odbyło się spotkanie profilaktyczne z uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie. Nauczyciel policyjny Zakładu Służby Prewencyjnej Centrum Szkolenia Policji omówił zjawiska patologii społecznej, a także konsekwencje łamania norm prawnych.

     W zajęciach, przeprowadzonych przez kom. Marcelego Śmiałka, wzięli udział uczniowie pierwszych klas gimnazjum i pierwszych klas liceum. Młodzi słuchacze dowiedzieli się m.in. kto to jest nieletni i za jakie czyny może odpowiadać przed sądem oraz czym jest demoralizacja i jakie są jej przejawy. Przedstawiciel Centrum Szkolenia Policji uświadomił uczniom, jakie negatywne skutki rodzi agresja i przemoc rówieśnicza, informując jednocześnie o konsekwencjach prawnych postępowania niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa i normami społecznymi. Spotkanie miało na celu również naukę prawidłowych zachowań i reakcji na przemoc obecną nie tylko w szkole.

kom. Marceli Śmiałek/ZSP

zdj. ze zbiorów ZSP