Funkcja oskarżyciela - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Funkcja oskarżyciela

Data publikacji 06.11.2015

Dobiegła końca trzecia edycja kursu specjalistycznego dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego, oznaczona symbolem „Osk. P-3/15”.

     Na kurs skierowani zostali policjanci, którzy wykonują lub są przewidziani do wykonywania zadań związanych z nadzorem nad czynnościami wyjaśniającymi i występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

     Zajęcia, trwające pięć dni szkoleniowych, poświęcone były omówieniu czynności wyjaśniających oraz udziału oskarżyciela publicznego w postępowaniu sądowym. Słuchacze samodzielnie sporządzili szereg pism związanych tematycznie z omawianymi zagadnieniami, przygotowując się m.in. do występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

     Zastępca Kierownika Zakładu Służby Kryminalnej podinsp. Dariusz Kaszuba żegnając absolwentów podkreślił ich należyte przygotowanie do występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. Po wręczeniu świadectw ukończenia kursu życzył absolwentom sukcesów w służbie i życiu osobistym.

podinsp. Dariusz Kaszuba/zastępca kierownika Zakładu Służby Kryminalnej

zdj. ze zbiorów ZSK