System KSIP - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

System KSIP

Data publikacji 23.10.2015

Zakończyła się druga w tym roku edycja kursu specjalistycznego obsługi Krajowego Systemu Informacyjnego Policji w zakresie zagadnień prewencyjnych.

     Na kurs skierowani zostali policjanci oraz pracownicy realizujący zadania związane z obsługą Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, ze szczególnym uwzględnieniem modułu Ekran Dyżurnego i Policyjny Rejestr Imprez Masowych. Zajęcia trwające osiem dni szkoleniowych, poświęcone były aspektom formalno-prawnym, technicznym i funkcjonalnym systemów informatycznych eksploatowanych w Policji oraz praktycznym aspektom związanym z dokonywaniem rejestracji i sprawdzeń w systemie KSIP. Słuchacze poznali również obsługę PRIM, modułu Ekran Dyżurnego oraz Policyjnej Poczty Elektronicznej.

     Zajęcia z przedmiotowej problematyki przeprowadziła kom. Katarzyna Bakalarczyk-Burakowska specjalizująca się również w prowadzeniu kurów specjalistycznych obsługi Krajowego Systemu Informacyjnego Policji oraz wykorzystania zasobów informacyjnych Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie zagadnień operacyjno-dochodzeniowych.

     Zastępca Kierownika Zakładu Służby Kryminalnej podinsp. Dariusz Kaszuba żegnając absolwentów kursu podkreślił ich należyte przygotowanie do korzystania z zasobów KSIP. Po wręczeniu świadectw ukończenia kursu życzył absolwentom sukcesów w służbie i życiu osobistym.

podinsp. Dariusz Kaszuba/Zastępca Kierownika Zakładu Służby Kryminalnej

zdj. ze zbiorów ZSK