Witamy 101 policjantów - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Witamy 101 policjantów

Data publikacji 15.10.2015

„Wizytówką policjanta są nie tylko kompetencje zawodowe, ale również postawa i zachowania pożądane z punktu widzenia powszechnie uznawanych norm i wartości” – przypomniał Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. dr Roman Stawicki w czasie uroczystej inauguracji szkolenia zawodowego podstawowego.

     Zwracając się do policjantów Komendant podkreślił, że proces dydaktyczny na szkoleniu będzie realizowany w trzech obszarach – przekazywania wiedzy, kształtowania umiejętności oraz modelowania postaw. Zwrócił uwagę słuchaczy na znaczenie pojęć „służba” i „służyć”, nawiązując przy tym do słów roty ślubowania, składanej przez policjantów przed podjęciem służby. Insp. dr Roman Stawicki zaznaczył również rolę sztandaru Centrum Szkolenia Policji w dzisiejszej uroczystości i wymowę widniejącego na jego płacie napisu Patria et lex.

     Na zakończenie wystąpienia, w imieniu swoim i kadry dydaktyczno-wychowawczej CSP, zadeklarował, że słuchacze zostaną należycie przygotowani do pełnienia służby.

     Następnie Kierownik Zakładu Służby Kryminalnej mł. insp. Włodzimierz Nienałtowski odczytał list Komendanta Głównego Policji, skierowany do słuchaczy. Wygłosił też wykład Policja, podstawowe zadania i uprawnienia.

     Wszystkim słuchaczom SZP-4/15 życzymy jak najlepszych wyników w nauce oraz wielu powodów do uśmiechu i radości.

hg

zdj. asp. Marcin Grzeszyk/Wydział Metodyki i Organizacji Szkolenia