Zajęcia z pomysłem - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zajęcia z pomysłem

Data publikacji 15.10.2015

Zakończyła się druga edycja kursu specjalistycznego dla służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji. Program szkolenia obejmuje zajęcia z prewencji, zagadnień prawnych, a także informatyki, psychologii oraz ruchu drogowego. W celu zwiększenia efektywności procesu dydaktycznego nauczyciele prowadzący tego rodzaju kursy wykorzystują różnorodne metody i formy organizacji zajęć.

     Zajęcia realizowane są m.in. metodą symulacji. Słuchacze muszą wykazać się znajomością przepisów prawnych oraz uregulowań resortowych dotyczących pracy służby dyżurnej. Ogromną zaletą tej metody jest element dyskusji, która służy omówieniu sposobu wykonania zadania służbowego. Oprócz wykorzystania wiedzy słuchacze wymieniają także swoje doświadczenia zawodowe.

     Przydatną formą realizacji zajęć są wyjazdy na policyjne lotnisko. Słuchacze uzyskują tam wiedzę na temat możliwości wykorzystania śmigłowca policyjnego w czasie służby pełnionej przez dyżurnego. Omawiane są również sposoby komunikowania się między pilotem a dyżurnym jednostki oraz zasady sprowadzania na ziemię statku powietrznego. Zwieńczeniem zajęć jest lot śmigłowcem, obrazujący działania poszukiwawcze, ratunkowe oraz monitorujące w okresach nasilonego ruchu komunikacyjnego.

     Zajęcia dla służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji odbywają się także w Centrum Powiadamiania Ratunkowego Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Miasta Stołecznego Warszawy, gdzie słuchacze zapoznają się z procedurą przyjmowania zgłoszeń z alarmowego numeru 112.

     Pewną innowacją, wprowadzoną na dwóch ostatnich edycjach kursu, jest zaproszenie do współpracy negocjatora policyjnego z Komendy Stołecznej Policji. Negocjator uczestniczy w zajęciach, gdzie podczas ćwiczeń nawiązuje telefoniczny kontakt ze słuchaczem – dyżurnym jednostki, wcielając się w rolę osoby np. z zaburzeniami psychicznymi, czy problemami życiowymi. W trakcie późniejszej dyskusji dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą z zakresu sposobów prowadzenia rozmów w trudnych i kryzysowych sytuacjach.

podinsp. Krzysztof Zalewski/Zakład Służby Prewencyjnej

autor filmu: sierż. szt. Tomasz Siemianowski/Zakład Służby Kryminalnej