Zakończył się kurs instruktorski TITS-2/15 - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończył się kurs instruktorski TITS-2/15

Data publikacji 12.10.2015

W dniach 7 września - 2 października w Centrum Szkolenia Policji odbyła się druga tegoroczna edycja kursu specjalistycznego z zakresu taktyki i technik interwencji. W zajęciach uczestniczyło piętnastu policjantów i jeden funkcjonariusz Straży Miejskiej.

     Na kurs zostali skierowani funkcjonariusze przewidziani do prowadzenia zajęć z taktyki i technik interwencji w jednostkach terenowych. Do szkolenia przystąpili ci, którzy pozytywnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne, mające formę egzaminu praktycznego.

     Podczas szkolenia uczestnicy kursu doskonalili umiejętności z zakresu stosowania siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego, posługiwania się pałkami służbowymi i innymi śpb. Utrwalali też umiejętności techniczne, służące do realizacji interwencji oraz taktykę zatrzymywania osób. Oprócz tego program kursu zawierał treści dotyczące podstaw prawnych i zasad przeprowadzania interwencji, pierwszej pomocy przedmedycznej, a także metodyki prowadzenia zajęć.

     Kurs zakończył się egzaminem, na który składały się trzy zadania: pierwsze, polegające na zaprezentowaniu umiejętności posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego, drugie, w którym należało wykazać się umiejętnościami w zakresie działania taktycznego podczas zatrzymywania osób i ostatnie – indywidualna realizacja zajęć dydaktycznych.

     Wszyscy słuchacze uzyskali oceny pozytywne, zdobywając w ten sposób kwalifikacje zawodowe instruktora taktyki i technik interwencji.

     Kurs przeprowadzili wykładowcy Zakładu Interwencji Policyjnych:  podinsp. Krzysztof Kozyra i kom. Grzegorz Leśniak.

podinsp. Krzysztof Kozyra/ZIP

zdj. ze zbiorów ZIP