Pościg - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pościg

Data publikacji 08.10.2015

Policyjny śmigłowiec i policjanci pododdziałów antyterrorystycznych brali udział w akcji zatrzymania niebezpiecznych przestępców. Wydarzenia te miały miejsce dziś, na terenie Centrum Szkolenia Policji.

     Na szczęcie były to tylko ćwiczenia realizowane w ramach projektu „Drakkar: polsko-norweski kurs na bezpieczeństwo strefy Schengen”, którego liderem jest Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu.

     Uczestniczący w projekcie policjanci nabywają i doskonalą wiedzę z zakresu przeciwdziałania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym handlu ludźmi, nielegalnemu wprowadzaniu na unijny obszar celny substancji objętych akcyzą, wykorzystania Systemu Informacji Schengen, działań antyterrorystycznych i zatrzymań w pościgach transgranicznych.

     Dziś w czasie ćwiczeń pododdziałów antyterrorystycznych policjanci sprawdzali umiejętność szybkiego reagowania w pościgu transgranicznym z zastosowaniem dynamicznego zatrzymania pojazdu.

     Projekt, którego realizacja rozpoczęła się w styczniu 2015r i będzie trwała do końca kwietnia 2016r, jest dedykowany policjantom z garnizonów: mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego.

     Więcej informacji o realizacji projektu można znaleźć na dedykowanej projektowi stronie: http://www.kwp.radom.pl/fundusze/.

źródło: KWP zs. w Radomiu/hg

zdj. Mariusz Mazewski/Zakład Szkoleń Specjalnych CSP