Narada służbowa kadry kierowniczej Policji. - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 24.09.2007

Dzisiaj w Centrum Szkolenia Policji rozpoczęła się dwudniowa narada służbowa kadry kierowniczej Policji z udziałem Ministra SWiA Władysława Stasiaka.

       

      Od godzin rannych w naszej szkole trwa narada kierownictwa Polskiej Policji. W spotkaniu uczestniczą: Komendant Główny Policji insp. Tadeusz Budzik, jego Zastępcy, Dyrektorzy Biur KGP, Komendanci Wojewódzcy wraz ze swoimi Zastępcami, oraz Komendanci i Zastępcy Policyjnych Szkół. Na naradę przybył również Minister SWiA Władysław Stasiak, który czynnie uczestniczy w obradach, przysłuchując się wystąpieniom szefów jednostek wojewódzkich i szkół Policji. Wystąpienia prelegentów rozpoczęły ogólne sprawy związane z Policją i bezpieczeństwem. Jednak nie zabraknie też precyzji i wnikliwości tematycznej, która zostanie poruszona przez uczestników narady w konkretnych zagadnieniowych zespołach: prewencyjnym i logistycznym.

Anna Galant, rzecznik CSP