Poznać subkulturę więzienną - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Poznać subkulturę więzienną

Data publikacji 10.04.2015

W ramach Prewencyjnego Koła Zainteresowań słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w Centrum Szkolenia Policji uczestniczyli w spotkaniu ze specjalistą ds. ochrony Okręgowej Służby Więziennej w Warszawie.

     W czasie pogadanki mjr Krzysztof Ziółkowski zapoznał słuchaczy SZP-6/14 oraz SZP-1B/15 ze specyfiką pracy Służby Więziennej, a w szczególności z zagadnieniami związanymi z subkulturą więzienną. Młodzi policjanci dowiedzieli się m.in.: o znaczeniu gwary więziennej, a także w jaki sposób osoby osadzone podejmują próby przemycenia na teren zakładu karnego narkotyków i telefonów komórkowych. Duże zainteresowanie wśród słuchaczy wzbudziło znaczenie więziennych tatuaży. Znajomość ich symboliki może być przydatna w czasie wykonywania zadań zawodowych przez młodych funkcjonariuszy.

     Spotkanie było wartościowym doświadczeniem, gdyż pozwoliło jego uczestnikom poznać strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania zakładu karnego.

Tekst i zdjęcia: podkom. Sławomir Klimaszewski Zakład Służby Prewencyjnej