Taktyka działań zespołowych Policji - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Taktyka działań zespołowych Policji

Data publikacji 02.03.2015

Zajęcia z zakresu taktyki działań zespołowych Policji są jednym z elementów procesu szkolenia mającego na celu przygotowanie słuchaczy do realizacji zadań między innymi w warunkach przywracania przez pododdziały zwarte Policji naruszonego ładu i porządku publicznego.

     Ćwiczenia na placu manewrowym Centrum Szkolenia Policji pozwalają słuchaczom zapoznać się ze sprzętem specjalistycznym wykorzystywanym w tego typu działaniach, a także specyfiką realizacji tych zadań. Słuchacze praktycznie wykorzystują nabytą wiedzę i umiejętności zawodowe w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych.

     Intensywne ćwiczenia polegające na doskonaleniu umiejętności z zakresu formowania wybranych szyków policyjnych stosowanych przez pododdziały zwarte Policji, tj. kordonów, linii posterunków i patroli, a przede wszystkim tyralier policyjnych stanowią niezbędny element skuteczności działania oraz wpływają na bezpieczeństwo własne oraz innych policjantów i osób postronnych. Doświadczona kadra dydaktyczna Zakładu Służby Prewencyjnej przekazując posiadaną wiedzę i umiejętności zawodowe wskazuje na praktyczne aspekty stosowania szyków policyjnych wykorzystywanych przez policjantów Oddziałów Prewencji Policji i Nieetatowych Pododdziałów i Oddziałów Prewencji Policji np. w trakcie zabezpieczenia imprez sportowych, czy zgromadzeń publicznych, zarówno mających pokojowy przebieg, jak również takich, podczas których doszło do eskalacji zachowań niezgodnych z prawem.

     Na podkreślenie zasługuje fakt, iż tego typu zajęcia realizowane są z dużym zaangażowaniem jego uczestników, którzy dążą do jak najszybszego opanowania i wykonania zleconych zadań służbowych.

mł. insp. Grzegorz Perz

Kierownik Zakładu Służby Prewencyjnej

zdj. ze zbiorów ZSP