Ratownicy w mundurach - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ratownicy w mundurach

Data publikacji 20.02.2015

Wczoraj rozpoczęła się seria kursów specjalistycznych dla policjantów recertyfikujących uprawnienia do wykonywania zadań związanych z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy. Na kurs skierowani zostali policjanci KWP Kraków i KSP, którzy w roku 2012 ukończyli szkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskali tytuł ratownika.

     Podczas zajęć ćwiczono zadania niezbędne do udzielania pomocy osobom w NZK a w szczególności:

  • bezprzyrządowe i przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych.
  • resuscytacja wg standardów ERC.
  • postępowanie z poszkodowanym w nagłych stanach chorobowych.
  • postępowanie z poszkodowanym w przypadku urazów penetrujących w różnych częściach ciała.
  • postępowanie z poszkodowanym w urazie kostno-stawowym oraz przygotowanie do transportu i nadzorowanie jego stanu do czasu przekazania zespołowi ratownictwa medycznego.

     Właśnie zakończył się test sprawdzający wiedzę policjantów. Za chwilę rozpoczyna się egzamin praktyczny – trzymamy kciuki.

mł. insp. Robert Rodziewicz Kierownik Zakładu Szkoleń Specjalnych

zdj. Mariusz Mazewski ZSS