„Nielaty” z wizytą w Zakładzie Poprawczym - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Nielaty” z wizytą w Zakładzie Poprawczym

Data publikacji 16.02.2015

Słuchacze kursu specjalistycznego dla policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich (DSN – 3/14/1) odwiedzili Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w Warszawie Falenicy. W czasie wizyty, zorganizowanej w ramach Prewencyjnego Koła Zainteresowań, mieli okazję poznać historię, strukturę oraz zakres działalności placówki.

     Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w Warszawie-Falenicy jest ośrodkiem resocjalizacyjnym readaptacji społecznej dziewcząt w wieku 13-21 lat. Działalność placówki jest skierowana na zaspokojenie potrzeb socjalnych, zdrowotnych, kulturalnych i edukacyjnych przebywających tam dziewcząt. Jednym z głównych elementów pracy kadry jest niesienie pomocy dziewczętom w przyswajaniu reguł i umiejętności międzyludzkich, niezbędnych do ich właściwego funkcjonowania w społeczeństwie. Placówka współpracuje z wieloma uczelniami humanistycznymi w kraju i za granicą, będąc szkołą ćwiczeń oraz praktyk studenckich. Jest także obiektem wielu badań i opracowań naukowych.

     Serdecznie dziękujemy kierownictwu oraz pracownikom placówki za miłe przyjęcie i przekazanie wielu cennych informacji.

kom. Marceli Śmiałek Zakład Służby Prewencyjnej

zdj. ze zbiorów ZSP