Mini centrum dowodzenia - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Mini centrum dowodzenia

Data publikacji 13.02.2015

Od wielu lat w Centrum Szkolenia Policji odbywają się kursy specjalistyczne dla służby dyżurnej. Program przewiduje zajęcia z informatyki, psychologii i ruchu drogowego a w szczególności zajęcia symulacyjne, w czasie których słuchacze muszą się wykazać znajomością przepisów prawnych i uregulowań resortowych dotyczących pracy służby dyżurnej. Aby podnieść poziom zajęć praktycznych, w CSP powstała profesjonalna sala dydaktyczna odzwierciedlająca stanowisko kierowania dyżurnego jednostki organizacyjnej Policji.

     Sala, składająca się z trzech niezależnych pomieszczeń z funkcją łączności telefonicznej, została wyposażona w rzutniki, komputery, kamery, mikrofony oraz stacje stałe i nasobne. Wyodrębnione pomieszczenie dla dyżurnego i komisji oceniającej przebieg symulacji zostały zlokalizowane w tylnej części sali. Zainstalowanie systemu monitoringu oraz dwóch rzutników umożliwia obserwowanie na jednym ekranie czynności wykonywanych przez dyżurnego, a na drugim zapisów, jakich dokonał w policyjnych systemach informatycznych, np. SWD, KSIP.

     Sala dydaktyczna ze względu na wyposażenie oraz zastosowane rozwiązania konstrukcyjne ma charakter uniwersalny i może być wykorzystywana do zajęć na kursach informatycznych, dla rzeczników prasowych, czy mediatorów.

     Budynek, w którym znajduje się symulatornia jest wyposażony w sieć teleinformatyczną. Dzięki temu, w czasie zajęć praktycznych, nauczyciel i grupa szkoleniowa obserwują na ekranie czynności prowadzone przez wybranych słuchaczy, w dowolnym miejscu budynku.

 

podinsp. Krzysztof Zalewski Zakład Służby Prewencyjnej

zdj. Mariusz Mazewski ZSS