Oddziały konne Gwardii Republikańskiej - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Oddziały konne Gwardii Republikańskiej

Data publikacji 15.09.2014

W ramach polsko-francuskiej współpracy szkoleniowej, przedstawiciel Referatu Konnego i Przewodników Psów Służbowych Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Stołecznej Policji oraz instruktor Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji uczestniczyli w wizycie studyjnej we francuskich jednostkach konnych Gwardii Republikańskiej.

     Zakres tematyczny wizyty obejmował poznanie francuskich metod doboru i szkolenia koni, a także sposobów przygotowania funkcjonariuszy do służby. Uczestnicy delegacji zapoznali się z taktyką i techniką realizowania służby patrolowej, zabezpieczeń imprez masowych, jak też elementów związanych z konwojami i eskortami. Omówiono również zadania i obowiązki funkcjonariuszy Gwardii Republikańskiej wynikające z francuskiego protokołu dyplomatycznego.

     Była też możliwość obejrzenia historycznych budynków, w których stacjonuje większość szwadronu konnego oraz specjalistycznych pomieszczeń, gdzie wykonywane są m. in. siodła, podkowy, stroje paradne i szable.

     Wizyta we francuskich jednostkach konnych była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz doskonalenia umiejętności zawodowych.

Paweł Pińczuk ZKP

zdj. ze zbiorów ZKP