Szkolenie policjantów – zagraniczne praktyki i rozwiązania - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie policjantów – zagraniczne praktyki i rozwiązania

Data publikacji 27.06.2014

Metodyczne i pragmatyczno-warsztatowe aspekty kształcenia policjantów to jeden z wielu tematów omawianych podczas międzynarodowego seminarium w Nimes. Spotkanie było kontynuacją blisko dziewięcioletniej współpracy Centrum Szkolenia Policji ze Szkołą Policji w Nimes (Francja) i Fachhochschule w Güstrow (Niemcy). Od tego roku do projektu dołączyła strona katalońska. Partnerami we współpracy są Stowarzyszenie Leo Lagrange z Francji, Fundacja „Arbeit und Leben” z Niemiec oraz Stowarzyszenie IPA CSP Legionowo i IPA Barcelona.

     Tegoroczne spotkanie jest trzecim, w kolejnym czteroletnim projekcie Międzykulturowych Spotkań Policjantów Niemiec, Francji, Polski i Hiszpanii pod hasłem „Wspólne działania, wspólne problemy – działania Policji w czterech krajach.”

     Podczas seminarium zarówno przedstawiciele niemieckiej szkoły w Güstrow, katalońskiej szkoły w Barcelonie, jak i polskiej delegacji zostali zapoznani ze strukturą, działalnością oraz funkcjonowaniem szkoły Policji w Nimes. Każda z delegacji przedstawiała strukturę Policji w swoim państwie z uwzględnieniem obowiązującego systemu szkolenia. W związku z tym, iż tematyka spotkania obejmowała szeroko rozumiane interwencje policyjne nie zabrakło zajęć praktycznych, podczas których akcentowano metodyczne aspekty kształcenia umiejętności praktycznych ze szczególnym uwzględnieniem czynności kajdankowania. Każda ze stron, na podstawie przygotowanych wcześniej założeń, przeprowadzała symulacje interwencji wobec osób agresywnych oraz dokonywała czynności zatrzymania, podczas którego stosowano wobec zatrzymanego kajdanki. Dzięki temu można było porównać sposoby działania w sytuacjach agresywnych zachowań skierowanych wobec policjantów. Istotnym punktem programu były zajęcia na macie, gdzie porównywano różnice metodyczne w sposobach nauczania czynności oraz praktyczne sposoby kajdankowania i przeszukiwania osób zatrzymanych. Uczestnicy seminarium odwiedzili też Komendę Miejską Policji w Nimes, oraz jednostkę francuskiej straży miejskiej (police municipale) w La Grande Motte. Tam poznali specyfikę zadań realizowanych przez te jednostki, wyposażenie osobiste policjantów, uzbrojenie, sprzęt specjalny, taktykę działań, a także system funkcjonowania jednostki.

     W związku z tym, iż celem seminarium była również wymiana kulturowa zrealizowano program sportowy i kulturalny związany z historią, zabytkami oraz regionalną kuchnią naszych gospodarzy. W programie przewidziano m.in. zwiedzanie Avignon, Aigues-Mortes, Uzes czy Nimes. Zajęcia sportowe jak petanka, ćwiczenia na strzelnicy, rejs katamaranem, czy spływ kajakowy przyczyniły się do lepszego poznania specyfiki odwiedzanego regionu, integracji grupy, doskonalenia językowego i nawiązania koleżeńskich kontaktów.

     Udział funkcjonariuszy w międzynarodowym projekcie jest doskonałą sposobnością do poszerzania wiedzy, propagowania dobrego wizerunku polskiej Policji, ale przede wszystkim służy podwyższaniu kwalifikacji zawodowych. Zmiany jakie nastąpiły w regionie po otwarciu europejskich granic skutkują intensywnością kontaktów policjantów z cudzoziemcami, a poznanie ich kultury, tradycji oraz specyfiki działania Policji innych państw daje niebagatelne doświadczenie potrzebne w codziennej policyjnej służbie.

 

Zdj. i tekst podinsp. Tomasz Wewiór Zastępca Kierownika Zakładu Służby Prewencyjnej/hg