Rywalizacja o tytuł najlepszego policjanta ruchu drogowego - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rywalizacja o tytuł najlepszego policjanta ruchu drogowego

Data publikacji 25.06.2014

Wczoraj rozpoczęła się XXVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Roku Ruchu Drogowego”. Po raz pierwszy w historii, jego finał odbywa się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. W organizacji i przebiegu tego przedsięwzięcia uczestniczy także Centrum Szkolenia Policji.

     Celem konkursu jest doskonalenie oraz sprawdzenie wiedzy i umiejętności policjantów ruchu drogowego, a także przybliżenie społeczeństwu problematyki dotyczącej bezpieczeństwa, pracy policjantów ruchu drogowego, jak również kształtowanie wizerunku Policji.

     Przypomnijmy, konkurs na najlepszego funkcjonariusza ruchu drogowego ma już kilkudziesięcioletnią tradycję, jego I finał został zorganizowany w 1986 roku w ówczesnej Szkole Ruchu Drogowego w Piasecznie. Od tamtej pory przedsięwzięcie to jest systematycznie organizowane, w tym roku po raz 27. Warto podkreślić, że 17 razy finał konkursu organizowany był w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Duże doświadczenie kierownictwa i kadry CSP z tym związane spowodowało, że weszli w skład zespołu powołanego do przygotowania i przeprowadzenia tegorocznego finału konkursu. Zastępcą przewodniczącego zespołu został insp. Jarosław Gałuszka – Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Policji. W składzie zespołu znalazła także mł. insp. Elżbieta Kołodziejska-Powalska – Kierownik Zakładu Ruchu Drogowego CSP, natomiast nauczyciele policyjni ZRD wykonują zadania w komisjach sędziowskich powołanych do oceny poszczególnych konkurencji.

     Dziś w drugim dniu konkursu jego uczestnicy przystąpili do sprawdzianu umiejętności kierowania ruchem drogowym i jazdy sprawnościowej motocyklem służbowym.

     Wszystkim życzymy powodzenia i jak najlepszych wyników.

hg

zdj. KWP Gdańsk