Wizyta niemieckich związkowców - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 21.06.2007

CSP odwiedzili przedstawiciele niemieckich Związków Zawodowych Policjantów. Ich zainteresowaniem cieszyły się głównie sprawy związkowe, jednak nasza szkoła i system kształcenia polskich policjantów również spotkały się z dużym zaciekawieniem. 

20 czerwca 2007 r. Centrum Szkolenia Policji gościło 14-osobową grupę niemieckich policjantów z Gewerkschaft der Polizei – Związku Zawodowego niemieckiej Policji.W czasie wizyty policjanci poznali system szkolenia polskich policjantów, w tym profile szkolenia w CSP. Na strzelnicy krytej przygotowaliśmy dla nich niespodziankę: zawody strzeleckie. Zawodnicy walczyli o puchar Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZP.

zdjęcie Niemieccy koledzy zwiedzili naszą szkołę, spotkali się z Komendantem Centrum insp. J. Bąkiewiczem oraz kadrą kierowniczą, zapoznali się z systemem doboru kadr polskiej Policji. Odwiedzili obiekty szkolne, gdzie były prowadzone zajęcia. Na motodromie przyglądali się zajęciom policjantów ruchu drogowego. Ostatnim akcentem wizyty było spotkanie niemieckich policjantów ze słuchaczami CSP w świetlicy jednego z akademików naszej szkoły. Dyskusja była bardzo ożywiona i z pewnością przyczyni się do pogłębiania wzajemnych więzi i dobrej współpracy Policji w Unii Europejskiej.

Niemieccy policjanci biorą udział w europejskim seminarium „Europa-Seminar 2007”. Jest to kolejny z cykli seminariów, które do tej pory odbyły się m.in. w Szwajcarii, Monako, i na Węgrzech. Obecne seminarium organizowane w Polsce, przy współpracy polskiego NSZZ Policjantów przebiega pod hasłem „Policje w Europie” i odbywa się w Warszawie w dniach 17-22 czerwca. Jego tematyka dotyczy m.in. struktury organizacyjnej polskiego NSZZ Policjantów, wpływu Związku na codzienną służbę, struktury i zadań KGP, KSP oraz systemu szkolenia polskich policjantów.

Grażyna Witkowska NSZZP/Anna Galant, rzecznik CSP