BODIES REVEALED - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

BODIES REVEALED

Data publikacji 12.06.2014

Nauczyciele Zakładu Interwencji Policyjnych Centrum Szkolenia Policji uczestniczyli w niecodziennym doskonaleniu zawodowym lokalnym. Szkolenie zorganizowano na terenie wystawy BODIES REVEALED w Warszawie.

     To największa wystawa na temat ludzkiego ciała, jaka kiedykolwiek odbyła się w Polsce. Dzięki odpowiednio przygotowanym eksponatom można zaobserwować poszczególne narządy i układy ciała w wyjątkowo precyzyjnych detalach, a tym samym zebrać informacje o jego wszystkich funkcjach i zależnościach. 

     Wiedza ta z pewnością przyczyni się do refleksji nad własnym stylem życia i dbaniem o zdrowie, a przede wszystkim zostanie wykorzystana w trakcie realizacji procesu dydaktycznego na szkoleniach i kursach organizowanych w CSP, w następujących obszarach:

     1.  przekazywanie fachowej informacji w zakresie zakazów stosowania środków przymusu bezpośredniego i skutków ich użycia (np. unifikacja definiowania ustawowego pojęcia „szczególnie wrażliwe części ciała”),

     2.  zapobieganie urazom w trakcie prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu taktyki i technik interwencji.

     Udział w wystawie w znaczący sposób przyczynił się do pogłębienia fachowej wiedzy kadry dydaktycznej ZIP z zakresu budowy i funkcji ludzkiego ciała.

podinsp. Tomasz Maczuga Zastępca Kierownika ZIP

zdj. archiwum wystawy BODIES REVEALED