Bezpieczeństwo meczów piłki nożnej - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo meczów piłki nożnej

Data publikacji 13.06.2014

W Centrum Szkolenia Policji odbyły się warsztaty poświęcone wspólnym działaniom Policji, PZPN i Ekstraklasy SA w zakresie zintegrowanego podejścia do zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych – meczów piłki nożnej.

     Pierwsza sesja warsztatów, adresowana tylko do przedstawicieli Policji, poświęcona była przedstawieniu rozwiązań zaproponowanych w projekcie zmian zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie metod i form przygotowania i realizacji zadań Policji w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia ludzi lub ich mienia albo bezpieczeństwa i porządku publicznego.

     W dalszej części uczestnicy, w tym także przedstawiciele PZPN i Ekstraklasy SA oraz klubów piłkarskich, przedyskutowali propozycje w zakresie wspólnych rozwiązań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa imprez piłkarskich. W tym kontekście omówiono działania Policji w czasie rozgrywek piłkarskich sezonu 2013/2014.  Przekazano również spostrzeżenia na temat stanu bezpieczeństwa na stadionach piłkarskich z perspektywy zarządzającej rozgrywkami Ekstraklasy SA.

     Organizatorem spotkania był Główny Sztab Policji KGP.

hg

zdj. Roman Majewski WP