Bez narkotyków, alkoholu i bez przemocy - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bez narkotyków, alkoholu i bez przemocy

Data publikacji 16.06.2014

Oczekiwania społeczeństwa wobec zagrożenia zjawiskami patologii społecznej koncentrują działania Policji nie tylko na zwalczaniu przestępczości, ale również na poszukiwaniu innowacyjnych metod i form oddziaływania ukierunkowanego na wzmacnianie asertywnych postaw młodzieży i wspieranie słabszych. Z taki przesłaniem społeczność programu Komendy Głównej Policji "Profilaktyka a Ty" po raz kolejny zintegrowała obywateli w działaniach na rzecz propagowania mody na życie bez uzależnień. W akcję "Ogólnopolski Głos Profilaktyki" włączyło się także Centrum Szkolenia Policji.

     Na placu przed kościołem parafialnym pod wezwaniem św. Jana Kantego w Legionowie  odczytano odezwę społeczności PaT: Zatrzymajmy się na chwilę, połóżmy prawą dłoń na sercu i przez 60 sekund wybijajmy wspólnie jego rytm. Rytm WOLNYCH SERC. Serc wolnych od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka. Serc pięknych i zdrowych, w trosce o zdrowie fizyczne i społeczne. Serc silnych i pomocnych innym. Serc pokoleń. Serc ludzi, którzy mogą różnić się od siebie, ale potrafią działać wspólnie, by chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami. Tylko 60 sekund. Tak niewiele, a znaczyć będzie tak bardzo dużo. Zaprośmy to tego gestu wszystkich tam gdzie mieszkamy, w sobotnie, czerwcowe popołudnie, by zjednoczył się cały kraj w trosce o to, aby narkotyki, alkohol i przemoc nie odbierały wolności życia. W trosce o to, by dzieci, młodzież i dorośli byli tak bardzo razem i tak bardzo prawdziwi w tak ważnej sprawie. Punktualnie o 16.00 wszyscy zebrani wykonali gest – Zryw Wolnych Serc.

     W akcji, oprócz dzieci i młodzieży, uczestniczyli: Proboszcz Parafii pod wezwaniem św. Jana Kantego w Legionowie  ks. Prałat Lucjan Szcześniak, policjanci Komendy Powiatowej Policji w Legionowie i Centrum Szkolenia Policji oraz strażnicy miejscy.

hg

zdj. KPP Legionowo