Przed trudną misją - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 06.06.2007

Kolejna misja pokojowa Jednostki Specjalnej Polskiej Policji na Bałkanach rozpocznie się wczesnym rankiem w najbliższy piątek. Do Kosowskiej Mitrovicy wyjedzie liczący 115 policjantów kontyngent. Ta zmiana jest nam szczególnie bliska, bo jej dowódcą  jest mł.insp. Adam Gliński, Naczelnik MCSSP CSP.


    Dokładnie 180 dni będzie trwała misja pokojowa 13 zmiany Jednostki Specjalnej Polskiej Policji na Bałkanach. Dowódcą tej zmiany będzie mł. insp. Adam Gliński, który jest Naczelnikiem MCSSP naszej szkoły. To zaszczyt i honor pełnić tę rolę, ale też ogromna odpowiedzialnośc i wyzwanie stojące przed Panem Naczelnikiem. Dlatego też będziemy z zainteresowaniem śledzić informacje z tego rejonu, nie wątpiąc ani przez chwilę, że to trudne zadanie będzie jego kolejnym sukcesem zawodowym.

 

zdjęcie   zdjęcie

zdjęcie   zdjęcie


    Przez najbliższe pół roku dni policjanci JSSP będą m.in. przywracali porządek publiczny podczas zamieszek i rozruchów, zajmą się ochroną posterunków, będą prowadzić eskorty i konwoje VIP-ów. Rejon, w którym będą pełnić swą misję nadal niestety, nie należy do bezpiecznych. Mitrovica to miasto, zamieszkałe przez Serbów i Albańczyków – dwie zwaśnione strony, które po rozpadzie Jugosławii mimo upływu lat, ciągle nie znajdują płaszczyzny porozumienia. Właśnie polskim funkcjonariuszom powierzono rolę rozjemcy w tym sporze.
    Policjanci, wchodzący w skład 13 kontyngentu przez miesiąc uczestniczyli w słupskiej Szkole Policji w tzw.ćwiczeniach zgrywających. Efekt tego szkolenia pozytywnie ocenił kpt. Dean Èadoniè z Biura Koordynacyjnego Misji Pokojowych ONZ, który przybył na ich zakończenie do Słupska. Powiedział, że działania Polskiej Policji na Bałkanach są oceniane przez ONZ bardzo wysoko. Na uroczystym apelu, przed trudną misją  uczestników kontymgentu pożegnali przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Policji, pomorscy samorządowcy oraz dzieci i młodzież z kilku słupskich szkół. W apelu udział wzięła również Kompania Honorowa Szkoły, pododdziały słuchaczy a także Orkiestra Garnizonowa Sił Powietrznych z Koszalina. Dowódca kontyngentu, mł. insp. Adam Gliński z rąk Jarosława Brysiewicza, podsekretarza stanu w Ministerstwie SWiA, odebrał flagę narodową, która zostanie zawieszona na maszcie w centralnym punkcie polskiego obozu. Planowany odlot do Kosowskiej Mitrovicy nastąpi już 8 czerwca.
Jak zawsze, życzymy naszym kolegom spokojnej służby i szczęśliwego powrotu.

Anna Galant, rzecznik CSP
Zdjęcia SP Słupsk