System Wczesnej Interwencji - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

System Wczesnej Interwencji

Data publikacji 27.11.2013

W dniach 18 – 22 listopada br., w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym DAFNE w Zakopanem odbyły się warsztaty Systemu Wczesnej Interwencji doskonalące umiejętności kształtowania standardów w jednostkach szkoleniowych Policji. Warsztaty były skierowane do kierowniczej kadry dydaktycznej. Organizatorem spotkania był Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Systemu Wczesnej Interwencji.

     W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele kadry kierowniczej pionu dydaktycznego Centrum Szkolenia Policji: mł. insp. Grzegorz Winnicki, podinsp. Dariusz Boruszewski, podinsp. Tomasz Wewiór oraz Pełnomocnik Komendanta Centrum Szkolenia Policji ds. Ochrony Praw Człowieka kom. Anna Rybicka.

     Celem Systemu Wczesnej Interwencji (SWI) jest wprowadzenie systemowych, powiązanych ze sobą rozwiązań i narzędzi, które pozwoliłyby na proaktywne przeciwdziałanie nieprawidłowościom umacniając i gwarantując ciągły proces kształtowania standardów działań Policji. Jednym z podstawowych narzędzi SWI jest rozmowa, której podstawowym założeniem jest zmiana zachowania podwładnego zgodnie ze standardami panującymi w danej jednostce.

     Warsztaty, w których poza policjantami Centrum Szkolenia Policji wzięli udział także przedstawiciele Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szkoły Policji w Katowicach, Szkoły Policji w Pile i Szkoły Policji w Słupsku, miały na celu rozwijanie umiejętności szybkiego rozpoznawania nieprawidłowych zachowań podwładnych i podejmowania skutecznych działań w celu zapobieżenia ich eskalacji, mogącej wymagać działań formalnych (dyscyplinarnych, karnych). Zasadniczą część zajęć stanowiły symulacje, których scenariusze opracowano na podstawie rzeczywistych przypadków. Dzięki nim uczestnicy zajęć mieli możliwość doskonalenia umiejętności argumentowania podwładnym oczekiwanych zachowań i wyznaczania standardów.

 

 

 

mł. insp. Grzegorz Winnicki

podinsp. Tomasz Wewiór

zdj. podinsp. Piotr Sochacki SP Słupsk