Szkolenie w Bukareszcie - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie w Bukareszcie

Data publikacji 30.09.2013

W Bukareszcie odbyło się realizowane przez Policję Federalną Belgii, międzynarodowe szkolenie "Prewencja radykalizmu przez wczesne wykrywanie symptomów radykalizacji, reagowanie na proces radykalizacji przez rozwój bliskiego partnerstwa ze społecznościami lokalnymi". Szkolenie zostało zrealizowane w oparciu o europejski program „COPPRA” (Policja Środowiskowa oraz Prewencji Radykalizacji). Wśród reprezentantów polskiej Policji był starszy wykładowca Centrum Szkolenia Policji.

     Szkolenie, w którym uczestniczył  podinsp. Leszek Dyduch z Zakładu Służby Prewencyjnej CSP, objęło przedstawicieli Policji oraz służb i instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa obywateli niektórych państw europejskich (Belgia, Holandia, Niemcy, Czechy, Słowacja, Rumunia, Cypr, Polska). Poświęcone było zasadom i metodom współpracy Policji oraz służb i instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa obywateli, ze społecznościami lokalnymi (community policing) w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom związanym z radykalizacją zachowań oraz przygotowaniom do aktów terrorystycznych.

     W realizacji prewencji radykalizmu szeroko została podkreślona i zaakcentowana rola policjantów tzw. pierwszego kontaktu (dzielnicowy, spottersi, policjanci patrolowi w stałych służbowych rejonach odpowiedzialności, policjanci ruchu drogowego).

     Wiele uwagi poświęcono znaczeniu pojęcia radykalizacji jako skomplikowanego i wielowymiarowego procesu jednostek lub grup społecznych, związanego z przyjmowaniem ekstremistycznych systemów przekonań oraz gotowości do stosowania przemocy i strachu, jako metody dokonywania zmian w społeczeństwie.

     Zajęcia szkoleniowe były prowadzone metodami wykładów oraz ćwiczeń praktycznych przez ekspertów z zakresu przeciwdziałania terroryzmowi i radykalizacji z Belgii, Holandii, Niemiec oraz Rumunii. W realizację szkolenia czynnie właczono uczestników, którzy również przedstawiali, w formie wykładu, zagadnienia dotyczące ogólnej działalności Policji w swoim kraju w zakresie community policing, przeciwdziałania radykalizacji oraz zaistniałe zdarzenie posiadajace cechy aktu terrorystycznego.

     Udział w szkoleniu pozwolił na uzyskanie wiedzy oraz zgromadzenie materiałów dydaktycznych, które zostaną wykorzystane podczas zajęć ze słuchaczami szkoleń i kursów specjalistycznych.

 

Leszek Dyduch ZSP