Powodzenia na szkoleniu! - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Powodzenia na szkoleniu!

Data publikacji 26.09.2013

Słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego SZP-9/13 rozpoczęli dziś blisko półroczne szkolenie przygotowujące ich (teoretycznie i praktycznie) do wykonywania zadań służbowych na poziomie podstawowym, na stanowisku policjanta w służbie prewencyjnej w komórkach organizacyjnych patrolowo-interwencyjnych i oddziałów prewencji Policji.

     Istotnym aspektem szkolenia, oprócz nabywania wiedzy i umiejętności, jest modelowanie postaw nowo przyjętych funkcjonariuszy, co podkreślił w swoim wystąpieniu Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. dr Roman Stawicki.

     Podczas realizacji treści programowych, z których wynika potrzeba nawiązywania do zasad etyki zawodowej, praw człowieka, polityki antydyskryminacyjnej lub też działań antykorupcyjnych, obowiązkiem każdego nauczyciela policyjnego jest kształtowanie w tym zakresie pożądanych postaw i zachowań.

     Zagadnienia związane z etyką zawodową w służbie policjanta dominowały też w treściach wykładu inauguracyjnego wygłoszonego przez mł. insp. Roberta Rodziewicza Kierownika Zakładu Szkoleń Specjalnych.

     W czasie uroczystości rozpoczęcia szkolenia Pełnomocnik Komendanta CSP ds. Ochrony Praw Człowieka kom. Anna Rybicka, odczytała, skierowany do słuchaczy, list Komendanta Głównego Policji.

     Już od jutra zajęcia programowe – wszystkim słuchaczom SZP-9/13 życzymy sukcesów w nauce.

hg

zdj. Roman Majewski WP