SYGNAŁ - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

SYGNAŁ

Data publikacji 24.09.2013

19 września br. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, a Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Dystrybutorów Programów Telewizyjnych SYGNAŁ. Umowa ma na celu zapewnienie sprawnego i skutecznego współdziałania stron w zakresie upowszechniania wiedzy i wymiany doświadczeń w sprawach dotyczących przestępczości telewizyjnej.

    W ramach współpracy, będzie realizowana wymiana informacji dotyczących ścigania przestępczości telewizyjnej, prowadzenie konsultacji oraz wsparcie merytoryczne udzielane przez pracowników Stowarzyszenia Dystrybutorów Programów Telewizyjnych SYGNAŁ, przy prowadzeniu zajęć dla osób uczestniczących w kursach i szkoleniach organizowanych w CSP z zakresu przeciwdziałania przestępczości telewizyjnej. Przewiduje się także organizowanie konferencji, sympozjów i innych przedsięwzięć poświęconych tematyce przestępczości telewizyjnej.

    Porozumienie podpisał, reprezentujący Centrum Szkolenia Policji, Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Policji insp. Jarosław Gałuszka, natomiast Zarząd Stowarzyszenia Dystrybutorów Programów Telewizyjnych SYGNAŁ reprezentował Wiceprezes  Zarządu Pan Zbigniew Taraś.

    W podpisaniu porozumienia uczestniczył Kierownik Zakładu Służby Kryminalnej mł. insp. Włodzimierz Nienałtowski oraz starszy wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej podinsp. Jarosław Zając.

Włodzimierz Nienałtowski – Kierownik ZSK

zdj. Mariusz Mazewski ZSS