Nasz kolega już emeryt - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nasz kolega już emeryt

Data publikacji 05.09.2013

Po 30 latach służby na zaopatrzenie emerytalne odszedł asp. szt. dr Artur Steckiewicz, wykładowca Zespołu Minersko-Pirotechnicznego w Zakładzie Szkoleń Specjalnych Centrum Szkolenia Policji.

     Asp. szt. dr Artur Steckiewicz jako jeden z nielicznych policjantów w kraju posiada stopień naukowy doktora nauk technicznych z zakresu fizyki i mechaniki wybuchu uzyskany na Wojskowej Akademii Technicznej.

    Realizował zajęciadydaktyczne na kursie specjalistycznym z zakresu rozpoznania minersko pirotechnicznego, jak również na kursie specjalistycznym w zakresie samodzielnego prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych.

    W swoim bogatym dorobku dydaktycznym posiada wydane publikacje m.in.: „Badanie reakcji na bodziec inicjujący, oraz wyznaczanie zdolności miotających wypełnień improwizowanych urządzeń wybuchowych”, czy „Badanie reakcji materiałów wysokoenergetycznych na uderzenie strumienia kumulacyjnego”.

     Dał się poznać jako człowiek odpowiedzialny, sumienny, cieszący się uznaniem i autorytetem wśród kolegów.

mł. insp. Robert Rodziewicz – Kierownik ZSS

zdj. Roman Majewski WP